72726. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogének kezelésére

Megjelent 1918. évi szeptember hó 4-én. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72726. szám xi/b. OSZTÁLY. Eljárás szénhidrogének kezelésére. DR ROSTIN HELIODOR MÉRNÖK VALLÓBEN (NORVÉGIA). A bejelentés napja 1918 augusztus hó 18-ika. A jelen találmány célja: 1. magas hőmérsékleten forró szénhidro­gének átalakítása alacsonyabb hőfokon forró szénhidrogénekké oly módon, hogy a telítet­len szénhidrogének lehetőség szerint kizáras­sanak és 2. telítetlen szénhidrogének átalakítása más vegyületekké. A találmány értelmében a nehéz szénhid­rogéneket gőzalakban kezeljük és emellett úgy járunk el, hogy azokat vagy valamely hidrogént tartalmazó vegyülettel (de nem vízzel vagy gőzzel) együtt oly anyag fölött vezetjük el, mely az említett vegyület hid­rogénjét lehasítani és azt nascens állapotban leadni képes, amikor is a hidrogén a telí­tetlen szénhidrogénből fejlesztett gőzökkel legkönnyebben lép reakcióba, vagy pedig a szénhidrogéngőzt a hidrogént lehasítani képes vegyülettel együttesen a hidrogént tartal­mazó anyag fölött vezetjük el. Ha előzőleg képezett telítetlen szénhidro­géneket akarunk más szénhidrogénekké át­alakítani, akkor ezen szénhidrogének gőzeit ugyanúgy kezeljük, mint a nehéz szénhid­rogénekéit, csakhogy oly kis hőmérsékleten, hogy a további frakcionálás elkerültessék. Ezen eljárás előnye, hogy az olajgőzök az egész idő alatt nascens hidrogénnel érint­keznek és így a hidrogénfelvétel a lehető­legtökéletesebb lehet. 1. Példa: Egy csövet vagy edényt vörös­rézzel vagy a célnak megfelelő más anyaggal töltünk meg és 500 C. fokon fölül fekvő hőmérsékletre hevítjük, ha a hevített réz fölött nehéz olajak gőzeit kénhidrogénnel együtt vezetjük el, akkor a gőzök bomlást szenvednek és könnyű, telítetlen szénhidro­gének képződnek. A kénhidrogén is bomlást szenved, ha a forró rézzel érintkezik és ez­által rézszulfid és nascens hidrogén kelet­kezik, mely utóbbi a telítetlen szénhidrogé­nekkel azonnal reakcióba lép. Ezen eljárással a nehéz olajnak körül­belül egy harmada alakul át könnyű szén­hidrogénné és 4, 5 liter (1 gallon) telítetlen szénhigrogénnek (CnH,n) a telített CnHa n -f- 2 sorozat valamely vegyületévé való átalakí­tásához körülbelül 600 dms . (21 köbláb) H2 S szükséges. 2. Példa: Abban az esetben, ha a telítet­len szénhidrogéneket tartalmazó vagy ilye­nekből álló könnyű olajat akarunk kezelni, akkor a fémet (pl. vörösrezet) 300 C. fokra hevítjük és a könnyű olaj gőzeit Ha S-el együtt a réz fölött elvezetjük. Az olaj emellet nem frakcionáltatik, míg a H,S ugyanúgy, mint első példánál bomlik és a nascens hidrogén

Next

/
Thumbnails
Contents