72716. lajstromszámú szabadalom • Drótsövényvágó lövedék

Megjelent 1918. éri október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI WSEB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72716. szám. XIX/c. OSZTÁLY Drótsövényvágó lövedék. MIHÁCZI LAJOS GÉPÉSZ KIL1MÁN. A bejelentés napja 1916 november hó 8-ika. A drótsövények ama nagy szerepénél, mint ezek a most folyó háborúban ját­szanak, nagy és súlyos föladatává lön a küzdő seregeknek, hogy az ellenség drót­sövényeit, melyek annak állásait védik, elpusztítsák és az. ellenséget állásaiból elűzzék. • A drótsövények elpusztítása eddig igen különféle módon, emberek fölhasználá­sával stb., sőt lövedékekkel is történt. De míg az előbbi nagv véráldozatot igé­nyelt, addig a lövedékekkel való elpusztí­tása a drót sövényeknek pontos belövést és aránytalanul sok lövedéket igényelt. Jelen találmánynak célja az, hogy fő­ként az emberáldozatot mellőzze és a máig használatos lövedékek helyett oly speciális drótsövényvágó eszközt adjon a hadsereg .kezébe, mely kis költségek mel­lett nagy hatással működik és a kitűzött célt a legkisebb lövésszám mellett a leg­hatályosabban éri el. A találmány tárgyát képező drótsövény­vágólövedék egy példaképem kiviteli alakját a csatolt rajz mutatja. E rajzon az 1. ábra a lövedéket oldalnézetben ábrá­zolja, a 2. ábra ugyanezt kinyitott vágókések­kel, a 3. ábra ugyanezt .alaprajzban és végül a 4. ábra egy részletet mutat. E rajzban (a) a lövedék teste, mely teljesen azonos alakra és kivitelre nézve egy rendes ágyúlövedékkel. Ezen (a) lö­vedéktesten elől a (b) lövedékcsúcstól kiindulólag a (c) lövedéktengely irányá­ban 2 vagy több, esetünkben 4 darab (d) szárny 4ámaiszkodik a lövedékcsúcshoz. Ezen (d) szárnyak lehetnek síkidomnak vagy csavaridomuak, hogy a légellent­állás könnyebben legyőzhető legyen, kü­lönösen ha a lövedék rotáló tengely kö­rüli (körforgó) mozgást végez. A (d) szárnyak, melyeknek a drótsövényvágás­nál szintén szerepük van, előli ,(e) részü­kön élezve vannak. A lövedék (a) teste 2 vagy több, esetünkben 4 darab (f) hasí­tékkal bír, melyekbe 1—1 darab (g) kés foglal helyet. E kések előrenéző (h) élei késszeruen kiélezettek vagy fogazottak és kiélezettek és szintén arra szolgálnak, hogy a drótsövényeket széfvagdosva szét­rombolják, tönkretegyék. Ezen (g) kések mindegyike egy-egy (i) tengely körül fo-

Next

/
Thumbnails
Contents