72716. lajstromszámú szabadalom • Drótsövényvágó lövedék

— 2 — I rog, mely (i) tengely a lövedék (a) testé­ben az (f) hasiték aljában van ágyazva. A lövedéket, miután a (g) késeket az (f) hasítékba nyomtuk, a rendes lövegből épen lőjjük ki, mint bármely más löve­déket. Mihelyt e lövedék a löveg száját elhagyja, a (g) kések az (fa) testben lévő (j) rú^ók hatása alatt vagy más meg­felelő módon kinyiinaik és a lövedék most már kinyílt (g) késeivel repül a cél felé. A célhoz érve, vagyis a drótsövénybe be­vágódva, a lövedék előli (d) szárnyaival és (g) késeivel széthasítja a drótsövény drótszálait és egész utakat nyit a drót­sövényen át. A (g) késeik alakja termé­szetesen lehet a rajztól eltérően más iá, pl. csavaridomú stb., hogy a Tegellent­állás könnyebben legyőzhető legyen, to­vábbá pedig lehet a lövedéket egyben úgy is kiképezni, hogy robbanó löve­dékül is szolgáljon. SzABAHALMI IGÉNYEK. 1. Drótsövényvágó lövedék harcászati drótakadályoik elpusztítására, azáltal jellemezve,, hogy a rendes lövedék alakjával bíró lövedék csúcsán 2 vagy több vágóéllel ellátott és sugárirányom san vagy csavarfölületszerüen kiképe­zett tengelyirányú hasítékokbah, me­lyek száma 2 vagy több lehet, oly egyenes vagy fürészies élü kések fog­lalnak helyet, melyek a lövedék ki­lövése után egy, a lövedéktestben ágyazott tengelyecske körül, rúgóha­tás vagy más megfelelő módon meg­nyílnak és előbbi szárnyakkal együtt a drótsövényt átvágják. 2. Az 1. alatt igényelt drótsövényvágó­lövedék egy kiviteli alakja azáltal jel­lemezve," hogy a lövedék robbánó töl­téssel ellátva is alkalmazható. \ / <1 rajatap mclMUrtM.) jMutM nÉKvftMv TÁMASA* Hmmkt* iii/jfim

Next

/
Thumbnails
Contents