72713. lajstromszámú szabadalom • Átmenő drótvezetékben fekvő vasúti fő- és előjelzőkhöz való hajtómű

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72713. szám. V/a/3. OSZTÁLY Átmenő drótvezetékben fekvő vasúti fő- és előjelzőkhöz való hajtómű. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CÉG KÓLN-KALKBAN. A bejelentés napja 1916 október hó 14-ike. Elsőbbsége 1016 április hó 10-ike. A vasúti fő- és elő jelzők működtetésére való drótvezetékeket, az üzembiztonság szempontjából, legcélszerűbb egyetlen átmenő kifeszített drótvezetékből, azaz egy az állítóemelö és az előjelző közt ki­feszített zárt dróthurokból készíteni, melybe a főjelző van beépítve az állító­emelö és az előjelző közt. Ezzel az önmagában véve ismert el­rendezéssel és a főjelző hajtóművének a jelen találmánynak megfelelő szerkezeté­vel azt célozzuk, hogy drótszakadás ese­tén a fő-, illetve az előjelző esetről-esetre, kényszermozgásulag, az üzembiztonság­nak megfelelő jelzőképet (jelzést) tüntes­sem föl. A jelen hajtómű úgy teljesíti ezt a most említett föltételt, hogy az állítómű és a főjelző közt a vezetékdrót szakadása esetén mind a két jelző „titos"-om állva marad, illetve ha a drótszakadás „sza­bad" állásnál történik, „tilos'-ra esik vissza. A fő- és az előjelző közt bekövetkező drótszakadás esetén ellenben mindig csak az előjelző jön kényszermozgásulag „ti­los" állásba, míg a főjelző a drótszakto­dásból származó változás lefolyása után is azt a jelzőképel tünteti föl, melyei a drótszakadás előtt mutatott. Utóbbi esetben ugyanis, a főjelző hajtó­művének megfeddő szerkezete folytán, az elszakadt vezetékdrót. az állítómű és a főjelző közt, ismét kifeszített zárt drót­hurkot létesít, úgy hogy ez a főjelző, szükség esetén, a drótszakadás dacára, egyedül, tovább is működtethető a köz­ponti állítóműből, míg a fő- és az elő­jelző közt bekövetkezett drótszakadási ismét meg nem szüntetjük, illetve a fe­szes dróthurkot ott is helyre nem állítjuk. A mellékelt rajzon ez. a berendezés Van bemutatva és pedig az 1. ábra az (St) állítóemelö és a (Va) előjelző közt kifeszített zárt dróthurkod, melybe az új hajtóművel fölszerelt (A) főjelző van beépítve, „tilos" állásban, a 2. ábra ugyanezt „szabad" állásban tünteti föl; a 3. ábra az 1. ábrának megfelelő állás az (St) állítóemelö és az (A) főjelző közi bekövetkező drótszakadás esetén, a 4. ábra ugyanezen állás az (A) főjelző és a (Va) előjelző közt bekövetkező drót­szakadás esetén, az 5. ábra a 2. ábrának megfelelő állás

Next

/
Thumbnails
Contents