72697. lajstromszámú szabadalom • Záró rugós závárzat kézi lőfegyverek számára

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. _____ MAGY. gjw KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72697. szám. XIX/d. OSZTÁLY­Drótvágó olló. MOSKOVITZ DÁNIEL GÉPLAKATOS ÉS BUKIJ BUGY PÁL MÉRNÖKJELÖLT BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 október hó 23-ika. Jelen, találmány tárgya drótvágóolló, mely a mai hadviselésnél használatos drótkerítéseknek elpusztítására szolgál. Különös előnye jelen találmánynak, hogy vele igen erős drótot is csekély erőkifej­tésül elvághatunk, továbbá szerkezete egyszerű olcsón előállítható és nem rom­lékony. Mellékelt rajzon látható jelen talál­mány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. ábra a találmány oldalnézetét, 2. ábra pedig fölsőrószét nagyobb lép­tékben tünteti föl. A találmány lényegében hosszú (3) rúdból áll, melynek fölső végén van a (4, 5) vágóolló kiképezve olykép, hogy az egyik (4) ollószár a (3) rúdvégre mere­ven van ráerősítve, míg a másik (5) olló­szár (6) csap körül lengethetően van utóbbihoz hozzáerősítve. Jelen találmány szerint a mozgékony (5) ollószár (7) fogórészéhez a (8) csap körül kilenget­hető (9, 10) egyenlőtlen karú emelő csat­lakozik rövidebb (9) karjával. Ezen emelőkarnak hosszabbik (10) szára az ollónak nyitott helyzetében a (3) rúdhoz képest ferde helyzetet foglal el és a (3) rúddal hosszirányban eltolható (12) hü­vely útján van összekapcsolva. Világos, hogy ezen (12) hüvelynek a (3) rúd hosszirányában való elmozgatása által a (10) kar a (3) rúdhoz közeledni kényte­len, miáltal az ollószárak nagy erővel összecsukódnak. A súrlódás csökkentése céljából a (12) hüvely (13, 14) görgőik közvetítésével támaszkodik a (3) rúdnak és (10) karnak. A (12) hüvely (17) huzal közvetítésével a (3) rúd alsóvégén (18) csap körül kilengethető (19) emelőkar­ra! van összekapcsolva olykép, hogy utóbbinak lefelé lengetése által a (12) hüvely is lefelé mozog és az ollószárak nagy erővel összecsukódnak, mikor is az (5, 7) ollószár a (9, 10) emelőkar és a (12) hüvely a 2. ábrán pontozottan föl­tüntetett helyzetet foglalja el. Az (5, 7) ollószárak, valamint (12) hüvelyre (11, 15) rúgók hatnak, melyek ezen (5, 7, 9, 10, 12) elemeket a drót el­vágása után kezdeti helyzetükbe vissza­hozzák. A találmány működési és használati módja az eddigiek alapján világos és to­vábbi magyarázatra nem szorul. A példa­képen bemutatott kiviteli alaktól számos eltérések is képzelhetők, anélkül, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents