72697. lajstromszámú szabadalom • Záró rugós závárzat kézi lőfegyverek számára

ezáltal a találmány lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Drótvágó olló, melynél az ollószáraik valamely hosszabb (3) rúd szabad végén vannak kiképezve olykép, hogy az egyik ollószár a rúdnak szabad vé­gén szilárdan ül, míg a másik ollószár ahhoz képest lenghetően van megerő­sítve, azáltal jellemezve, hogy a moz­gékony (5) ollószár (7) nyélrészével a (3) rúdhoz lenghetően erősített egyenlőtlen karú (9, 10) emelőnek rövidebb (9) karja csatlakozik, míg f ezen emelőkarnak hosszabbik (10)« karja a (3) rúdhoz képest ferde és. egy ezen (10) kart a (3) rúddal össze­foglaló hosszirányban mozgékony: 12 hüvely behatása alatt áll, mely a (3) rúd alsó végén lenghetően elren­dezett (19) kézietmelövel áll kényszer­mozgású kapcsolatban azon óéiból, hogy utóbbinak lefelé húzása által az: ollószárak nagy erővel összenyomód­janak. 2. Az 1. alatt igényelt drótvágóolló kivi­teli alakja azáltal jellemezve, hogy a (12) hüvely a (10) kar és (3) rúdhoz, képest (13, 14) görgőkkel van vezetve­(1 rajzlap melléklettel) PÁLLAS RÍSZVÉNY TÁMA8ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEK.

Next

/
Thumbnails
Contents