72696. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes kemence különféle fogászati munkák végzésére

Megjelent 1918. évi szeptember hó 21-én. _____ MAGY. ggg. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72696. szám. XVI/g. OSZTÁLY. Egyetemes kemence különféle fogászati munkák végzésére. DR WEHRLI FRIGYES FOGORVOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 9-ike. Jelen találmány tárgya kemence, mely-* lyel -különféle fogászati munkák, u. m. arany vagy egyéb fémek olvasztása; hi­dak, koronák vagy lemezek öntése; for­rasztások stb. igen könnyen és kényel­mesen végezhetők. A találmány szerinti kemence a csa­tolt rajz 1. ábráján függélyes metszetben van föltüntetve; a 2. és 3. ábra a kemencéhez tartozó egyies részleteket, illetve segédeszközöket mutatnak. A kemence lényegében célszerűen ön­tött vasból készült (a) szekrényből áll, mely a tűzálló (b) béléssel van fölsze­relve. Az (a) szekrény fenekén a kiemel­hető (c) rostély beillesztésére kellő nyí­lás van kiképezve, mely egy lefelé nyúló (d) bordakerettel van körülvéve. Az (a) szekrény alatt a rajzon föl nem tüntetett fűtőkészülék, pl. gázlángzó behelyezésére alkalmas (e) tér van kiképezve, melynek oldalfalaiban a levegő bevezetésére egyenletesen elosztva (f) nyílások vannak kiképezve; ezen nyílások egyike (a-rajzon (fl)-el jelölve) valamivel nagyobb, mint a többi, oly célból, hogy azon a gázr lángzó behelyezhető legyen. Ezen (íl) nyílás azonban csak annyival nagyobb a többinél, hogy a lángzóvezeték és nyílás közti hézag átbocsátó keresztmetszete egyenlő a többi nyílás átbocsátó kereszt­meCszetével, hogy ilymódon köröskörül egyenlő mennyiségű levegő áramolj ék az (e) térbe, illetve a rostélyhoz. A rostély alatti (d) keret célja az, hogy a beáramló levegőt, mielőtt a rostélyhoz juthatna, visszaterelje és ilymódon teljesen egyen­letes beáramlást hozzon létre, ami ezen) munkáknál igen fontos, mivel ezáltal az egész kemencetér egyenletes fölhevítéséifi érjük el. Az (a) szekrény fölött kúp­vagy gúlaalakú (g) süveg van elrendezve, mely a rajzon föl nem tüntetett csukló körül (h) fogantyú segélyével oldalt fek­tethető, hogy a kemence belsejéhez ké­nyelmesen hozzáférhessünk; a (g) süveg pereme és az (a) szekrény fölső széle között célszerűen azbeszttömítési alkal­mazunk; természetes, hogy a (g) süveg leemelhetően vagy másként eltávolítha­tóan is lehet szerkesztve. A (g) süveg fölül (gl) csőtoldatta] van ellátva, melyre (i) kémény helyezhető. Fémolvasztásnál az olvasztó tégelyt a (c) rostélyra helyez­zük és megfelelő erős bunzenlángzó alkalmazásával a tégely tartalmát meg­olvaszthatjuk, Ha nagyobb hőt akarunk előállítani, akkor az olvasztótégely és a

Next

/
Thumbnails
Contents