72675. lajstromszámú szabadalom • Ökölvívó játék

Megtelem liíl8. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72675. szám. vi/d. OSZTÁLY. Ökölvívó játék. CONDÉ MIKSA KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 15-ike, Elsőbbsége 1914 junius hó 9-ike. A találmány tárgya ökölvívó játék, amely a játékosok által vezérelendő két mozgékony tagozott babából áll. A talál­mányt az jellemzni, hogy az egymásTől független két baba mindegyike négy egy­mástól független mozgató szerkezettel van összekapcsolva, amelyek közül az első az egyik kar mozgását a másiktól függetlenül, a második a másijj kar moz­gását az elsőétől függetlenül, a harmadik a baba előre- és hátrafelé való mozgatását, a negyedik pedig a fölsőtest előrehajlását képes előidézni. Ennek folytán az ököl­vívás híven utánozható, ami az eddigi hasonló tárgyú játékoknál nem volt le­hetséges. A találmányhoz tartozik továbbá az a berendezés is, amely a végső ököl­csapásnak helyes véghezvitelét jelzi. A találmány -tárgyának egy kiviteli pél­dáját a mellékelt rajzok tüntetik föl váz­latosan, amelyeken az 1. ábra a teljes játék távlati képét mu­tatja, míg a 2—5. ábrákon annak részletei láthatók. A két (B1 és B2) alak (1. ábra) az (1) asztalon áll, amelyen pedálok és emelők vannak elrendezve oly célból, hogy ezek­nek segélyével a játszók a két alakot mű­ködésbe hozhassák. Mindegyik alak (2. ábra) a (2) fejből, a (3) döfőkarból, a (4) ütőkarból, az (5) fölsőtestből és a (6) alsó végtagokból áll. Az egyik (6) lábszáron a (7) asztallap­pal szilárdan összekötött (8) cső vonúl át, amely fölső végén (9) drótok segélyé­vel az alsótest fölső széléhez van erősítve. Az (5) fölsőtestet az alsótesttel az erős (10.) tekercsrúgó köti össze, amely cél­szerűen (11) köpennyel van körülvéve. A (8) cső fölső végén a két (12, 13) tá­nyér közt befogott (14) tekercsrúgó foglal helyet. A (8) csövön és a (14) rúgón több zsinór halad át, amelyek a (7) asztallapon túl lefelé nyúlnak. A (14) rúgó lehetővé teszi, hogy a húzózsinórok túlierős meg­húzásnál oldalt térhessenek és ezáltal kim éltessenek. A (15) húzózsinór a (14) rúgó fölső végéből való kilépése helyén kétfelé ága­zik és a (16, 16') helyeken az (5) fölső­testhez van erősítve, míg alsó vége a (7) asztallap alatt a (17) pedállal van sziliár­dar összekötve. A (17) pedálnak a nyíl irányában (2. ábra) történő lenyomása­kor tehát az alak (5) fölsőítestle lefelé huzatik, ami az előrehajlásnak felel meg. Ha a (17) pedálra gyakorolt nyomás meg­szűnik, akkor a (10) rúgó, amely előzőleg

Next

/
Thumbnails
Contents