72650. lajstromszámú szabadalom • Eljárás Radium-D-tartalmú sósborszesz előállítására

Megjelent 1918. évi szeptember lió 13-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ||jM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72650. szám. IV/h/a. OSZTÁLY. Eljárás íádium-D-tartalmú sósborszesz előállítására. PENKALA EDE MÉRNÖK ZÁGRÁBBAN. A bejelentés napja 1916 jolius hó 19-ike. A találmány tárgya eljárás rádium D-tartalmú sósborszesz előállítására, melynek lényege abban áll, hogy valamely vízben oldható, indifferens sót, mely egy savval van megnedvesítve, negatív elek­tromos töltésű állapotban annyi ideig tesszük ki rádiumemanáció hatásának, míg a són legnagyobbrészt rádium D kép­ződött sósborszeszben könnyen oldható só alakjában. Az eljárás kivitelére használt készülék lényegében légmentesen elzárható szek­rényből áll, melyben két egymással pár­huzamos, vízszintes, elektromosan jól el­szigetelt fémlemez van elrendezve. Ezen fémlemezek oly módon vannak az áram­körbe kapcsolva, hogy az alsó lemez ké­pezze a katódot, a fölső lemez pedig az anódot. Ezen szekrénytől oldalit egy re­torta van elrendezve, mely a szekrénnyel elzárható csővezeték útján áll kapcsolat­ban. A retórtában nagy aktivitású rá­diumkészítményt helyezünk el. A szekrényben lévő alsó lemezre (a katódra) valamely vízben oldható, indif­ferens só, pl. káliumklorid rétegét he­lyezzük; a sót előzőleg valamely savval, pl. sósavval nem túlságos mértékben megnedvesíthetjük. A sórétegnek a kató­don való elhelyezése után a szekrényt el­zárjuk és az áramot bekapcsoljuk, ami által a katódalemezen kiterített só negatív elektromos töltést kap. Most a szekrényt és a retortát egymás­sal közlekedésbe hozzuk, úgy hogy a rádiumkészítményből kiinduló emanáció a szekrényben lévő két lemez közé jut­hat. A negativ elektromos töltésű só az eimanációt legnagyobbrészt magához ra­gadja és fölületép fogvatartja. Hogy a rádiumkószítményben tartalmazott és ál­tala okldudált emanáció teljesen kiűzes­sék, a retortát célszerűen fölhevítjük. A savval megnedvesített sót (kálium­kloridot) most hosszabb ideig az áram és az emanáció hatásának tesszük ki. Ezen idő alatt a són az emanáció bomlása foly­tán szilárd, rádióaktiv csapadék képző­dik, melyet rádium A, rádium B, rádium C és rádium D képez. A káliumklorid megnedvesítésére használt sósav ezen anyagokat keletkezési állapotukban a megfelelő kloridokká alakítja át. Minthogy a rádium A, rádium B és rá­dium C aránylag csekély élettartamúak, amennyiben azon idő, mely után bom­lásuk félig végbement és mely az élet­tartam mértékét képezi (Halbwertszeit)

Next

/
Thumbnails
Contents