72650. lajstromszámú szabadalom • Eljárás Radium-D-tartalmú sósborszesz előállítására

2 — az említett három anyagnál 3 perc, 21 perc, illetve 28 perc, míg a rádium D-nél ugyanezen idő 40 év, a sóréteg már né­hány nap után legnagyobbrészt rádium D-kloridot fog tartalmazni. A leírt műve­letet csak akkor szakítjuk meg, ha a kí­vánt telítési fok eléretett. Az ismertetett módion preparált ká­liuiaakteridot, melynek aktivitása elektro­metrikai mérések által pontosan meg­állapítható, a kívánt arányban sósbor­szeszben föloldva, rádium D-tartalmú sósborszeszt kapunk. SZABADAM* IGÉNY. Eljárás rádium D-tartalmú sósborszesz előállítására, azáltal jellemezve, hogy valamely vízben oldható, indifferens sót mely egy savval van megnedve­sítve, negatív elektromos töltésű álla­potban aranyi ideig te"sszüik ki rádium­emanáció hatásának, még a són leg­nagyobbrészt rádium-D képződött sósfeorszeszben könnyen oldható só alakjában.

Next

/
Thumbnails
Contents