72642. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsírok emugálására

MegJeient li>l8. evi szeptember li«» 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72642. szám. XI/c. OSZTÁLY­Eljárás zsírok emulgálására. DR SCHLINCK GYULA ENGELBERT FÜLÖP KERESKEDŐ HAMBURGBAN. « A bejelentés napja 1916 iebruár hó 1-je. Ha vizet vagy vizes folyadékokat zsí­rokban vagy zsírszerü anyagokban keve­rés útján eloszlatunk, víztartalmú kenő­csök képződnek; emellett a zsírok víz­fölvevőképessége csekély. Ha viszont zsí­rokat vagy zsírszerű anyagokat vízben vagy vizes folyadékokban oszlatunk el, nem kenőcsök, hanem emulziók kelet­keznek. A víz vagy vizes folyadék és a zsírok vagy zsírszerű anyagok között be­következő lekötés módja tehát emulziók­nál alapvetően különbözik a víztartalmú zsírban bekövetkező lekötéstől és ép ily eltérők a két anyag tulajdonságai is. A víztartalmú kenőcs a zsír tulajdonságait mutatja, víz nem nedvesíti meg és belőle a víz olvasztás és könnyen oldható sók­nak kellő mennyiségben való hozzáadása által elkülöníthető. Az emulziók tetsző­leges mennyiségű vízzel vagy vizes folya­dékkal keverhetők. Oly sók, amelyek az emulziókat alkotó anyagokat nem változ­tatják meg, a zsírnak a vizes folyadékban való elosztását sem szüntetik meg. Ismeretes, hogy bizonyos anyagok a víznek a zsírba vagy zsírszerű anyagokba való bevitelét _ magkönnyítik. így pl. a vizet nagyobb mennyiségben és köny­nyebben oszlathatjuk el zsírokban, pl. disznózsírban, ha a vízhez kis mennyi­ségű boraxot adunk. Ismeretes az is, hogy nagyobb mennyiségű koleszterinek (koleszterin vagy koleszterinszerű anya­gok) hozzáadása által a zsír vagy zsír­szerű anyag vízfölvevöképessége fokoz­ható. Arról, hogy azok az anyagok, ame­lyek kenőcsök készítésénél a víznek a zsírokban való elosztását megkönnyítik, egyúttal emulziók készítésénél is a zsír­nak a víáben vagy vizes folyadékban való elosztását megkonnyítik-e, közelebbi adatok még nem váltak ismeretessé. Azt találtam már most, hogy aránylag kis mennyiségű koleszterinek vagy oxi­koleszterinek hozzáadása nemcsak a zsír emulgálási képességét, azaz a vízben vagy vizes folyadékokban való könnyebb el­oszthatóságát növeli, hanem hogy ily mó­don rendkívül tartós emulziók is kapha­tók, melyek káros JiaLás nélkül nagyobb­fokú hevítésnek, pl. bepárlásnak is tehe­tők ki. Erre a megfigyelésre van alakítva a találmány' tárgyát képező zsíremulgáló eljárás, melynek lényege, hogy oly zsírok­hoz vagy zsírszerű anyagokhoz, melyek eredetileg koleszterinmentesek vagy ezen

Next

/
Thumbnails
Contents