72607. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fém fehérjekombinációk előállítására

Megjelent 1918. évi szepteml>er hó 10-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72607. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás fém-fehérjekombinációk előállítására. GESELLSCHAFT FÜR CHEiMISCHE INDUSTRIE IN BASEL CÉG BASELBEN. A beielentós napja 1917 január hó 23-ika. Az találtuk, hogy patologiailag vagy fiziológiailag megváltozott emberi vagy állati szövetekből, mint pl. karcinomból és más tumorokból, szifilises vagy más fertőzés által megváltozott szövetekből, tuberkulózis által megtámadott szervek­ből, továbbá placentából kapott fehérje­vegyületekből fémekkel vagy fémvegyüle­tekkel való kezelés által jól definiált fém­fehérjekombinációk állíthatók elő, me­lyek pl. bizonyos szervek patológiai elvál­tozása által Okozott betegségek, továbbá a terhesség stb. diagnózisánál értékes szereknek bizonyultak és ezenkivül terá­piai használatra is alkalmaslak. A föntem­lített fehérjevegyülete'k helyett ezek bom­lástermékeit is átalakíthatjuk fémvegyü­letekké. A fém-fehérjekombinációk előállításá­nál úgy járunk el, hogy a szervekből, il­letve szövetekből alkalmas módszerekkel kipreparált fehérjevegyülefekre, illetve ezek bomlástermékeire fémeket vagy fém vegyületeket hagyunk hatni és az eset­leg fölös mennyiségben hozzáadott fémet megfelelő módon eltávolítjuk. A kapott fémkombinációk jól definiált, meghatáro­zott fémtartalmú anyagok, melyek a fémet burkolt, illetve nem ionizált kötésben tar­talmazzák és még a kiindulási anyagul használt fehérjetestek specifikus tulaj­donságait mutatják. Specifikus bomlaszr tóan ható fermentekkel vagy ferment­szerü anyagokkal való kezelésnél a ka­pott fém-fehérjekombinációk specifiku­san bomlást szenvednek, mi mellett a fém felszabadul és a szokásos reagen­sekkel kimutatható. Az említett fém-fe­hérjekombinációk ezen tulajdonságuk folytán kiválóan alkalmasak a fehérjére bomlasztóan ható fermentek kimutatá­sára, amilyen fermentek az emberi és ál­lati szervezetben ennek bizonyos normá­lis és patológiai elváltozásainál fellépnek; a szóban forgó fém-fehérjekombinációk tehát a terhesség, rák, tuberkulózis, lues, epilepszia stb. diagnózisát teszik lehetővé és terápiai célokra is használhatók. Ezenkivül fémeknek vagy fémvegyüle­teknek .normális állati vagy emberi szer­vekből, illetve szövetekből kapott olyan fehérjevegyületekre vagy kisajtolt levőkre való behatása által, melyeket ismert el­járásokkal az összes vízben oldható al­katrészektől, pl. bomlástermékektől stb. annyira megszabadítottunk, hogy már

Next

/
Thumbnails
Contents