72607. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fém fehérjekombinációk előállítására

nem mutatnak ninhidrin-reakciót, új fém-fehérjekombinációkhoz juthatunk, melyek az eddig ismert módon normális szervekből, illetve szövetekből előállított, nem ninhidrinmentes fehérjetestektől el­térően terápiai célokra kiválóan alkalma­sak. Míg ugyanis a normális szervekből kapott és előzetes kezelésnek, alá nem ve­tett fehérjeanyagokból előállított fém­fehérjevegyíiletek állatok vagy emberek kezelésénél a kivánt specifikus hatásokon kivül még nagy mértékben zavaróan ható kisérő tüneményeket váltanak ki, addig ez a hátrány a ninhidrinreakció eltűné­séig előzetesen kezelt fehérjeanyagoknál nem mutatkozik, amennyiben ezek min­den melléktünemény nélkül kizárólag a kivánt specifikus gyógyhatást idézik elő. Normális állati vagy emberi szervekből kapott olyan feheirjeanyagokat, melyeket előzetesen a ninhidrinreakció kimaradá­sáig tisztítottak meg, eddig fémvegyületek készítésére egyáltalában nem használtak. Ezien fém- fehérjekombinációk előállí­tásánál szintén úgy járunk el, hogy féme­ket vagy fémvegyületeket normális em­beri vagy állati szervekből kapott oly fe­hér jeanyagokra hagyunk hatni, melyeket ismert eljárásokkal, pl. vízben való tartós főzéssel a vízben oldható alkatrészekből, pl bomlástermékektől stb. annyira meg­szabadítottunk, hogy ninhidrinnal (tri­ketohidroindenhidráttal) reakciót nem­mutatnak. Az alkalmazott fémfelesleget itt is megfelelő módon el kell távolítani. Ezek a fém-fehérjekombinációk a fémet szintén burkolt, illetve nem ionizált kö­tésben tartalmazzák és fehérjebontó fer­mentekkel való érintkezésben specifikus bomlást szenvednek, mi mellett fémjük fölszabadul és a szokásos reagensekkel kimutatható. A szóban forgó kombiná­ciók tehát szintén alkalmasak diagnosz­tikai célokra.' Az eljárást a következő példák kapcsán ismertetjük. i. példa. Vas-placentakombináció előállítása: Friss emberi placentát ismert módon történő vértelenítés után aprítunk, zsír­mentesíliink és ezután addig főzzük desz­tillált vízzel, míg a főzéshez használt víz már nem mutat ninhidrini eakciót. Az ily ódon kifőzött placentafehérjevegyületet finom szitán való áttörés után kevés víz­zel iszapoljuk, erőteljes kavarás közben 20 cm.3 30%-os vaskloridoldatot adunk hozzá és ezután néhány óra hosszat állni hagyjük. Ezt követőleg a placenta-vas­fehérkombinációját vízzel addig mossuk, míg a mosáshoz használt víz teljesen vas­mentesnek nem mutatkozik. A kapott ve­gyületet most 14 óra hosszat acetonban tartjuk, az aceton leszívatása után nagy­fokú vákuumban 70° C. vízfürdőhőmér­sékleten 3 óra hosszat szárítjuk, ezután dörzscsészében eldörzsöljük, sűrű fém­szitán átszitáljuk, az anyagot 0.1 g.-os adagokban alkálikus jenaüvegből álló csövekbe töltjük, ezeket beolvasztjuk és 2 óra hosszat 105 G. fokon sterilizáljuk. A kapott anyag barnás szinü, finom por, mely a vasat burkolt, illetve nem ionizált kötésben tartalmazza; az anyag vízben és a szokásos szerves oldószerek­ben oldahatatlan. 2. példa. Vas-karcinomfehérjekombicáció előál­lítása: A kareinomdaganatokat ollóval és kés­sel- kipreparáljuk, ismert módon vérmen­tesítjük, zsírtalanítjuk, vízzel kifőzzük és finom szitán átnyomjuk. Az anyagot most kevés vízzel iszapoljuk és 20%-os vasklo­ridoldatból 5 cm.3 -t adunk hozzá, 5 óra hosszat állni hagyjuk és a fölös vasklori­dot vízzel való mosással eltávolítjuk; ez­után az anyagot rövid időre acentonba helyezzük és az aceton leszívatása után nagyfokú vákuumban, 70' C. vízfürdőhő­mérsékleten megszárítjuk. A sterilizálás után kapott vas-íkarcinomfehérjekombi­náció barnás szinü finom por, mely víz­ben és a szokásos szerves oldószerekben oldhatatlan. 3. példa. Réz-placentafehérjekombináció előállí­tása:

Next

/
Thumbnails
Contents