72584. lajstromszámú szabadalom • Számláló önműködő mérlegekhez

Megjelenít 1918. évi augusztus hó 29-én. MAGY sz ab ad almi 72584. szám. Vilit. OSZTÁLY. Számlálómű önműködő mérlegekhez, hennefer maschinenfabrik c. reuther & reisert m. b. h. gég hennefben. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 18-ika. Elsőbbsége 1916 november hó 23-íka. Oly önműködő mérlegeknél, melyek egyenlőtlen és darabos árú mérésére szolgálnak, majdnem sohasem esik meg, hogy a teherserpenyőbe ömlött, megmé­rendő »anyag a beömlés elzárása jitán a súlyserpenyőre helyezett súlynak felelne meg, inkább túlsúllyal kell számolnunk. Hogy azonban minden egyeg mérésnél meg lehessen állapítani, mennyi a teber­serpenyőben lévő anyag súlya, külön számlálómüvek vannak a mérlegen alkal­mazva, melyek a legkisebb súlyt, vala­mint a mindenkori túlsúlyt jelzik. Két számsoros számlálómű vek is vannaic, melyek közül' a fölső sor a legkisebb su­lyok összegének, az alsó sor a .túlsúlyok összegének van szánva; léteznek tdvábbá számlálóművek csak egy számsorral, mely a légkisebb súlyt és túlsúlyt jelzi (256541. sz. német szabadalom). Jelen találmány • ily egy sz'árrisoros számlálóműre vonatkozik. Ezen talál­mány által elkerülhetők az ismert szám­lálóműveknél könnyen előforduló hibás kapcsolások, melyek pl. a számlálómű kapcsolásánál mozgatott részek hajító hatásának következményei.' Hogy meg­bízhatóan helyes kapcsolásokat érhes­sünk el, jelen találmány értelmében a tízes átvitel a túlsúlyok számlálóművérql a legkisebb súlyok számlálómüvére egy megemelt sin által eszközöltetik, mely egy második megemelésnél a7. illető számlálókorongot továbbkapcsolja. A találmány egy foganatosítás! példája a mellékelt rajzban van .föltünltetve. Á rajzban föl nem tüntetett, isimert, a mér­legrudazat által befolyásolt lejtős mérleg által az (1) hajtórúd és a (2—3) fogas­kerekek útján forgattatik a (4) egyes korong, mely egy körülforgásnál az (5) tízes korongot egy számmal továbbfor­gatja. Az (5) tizesí korongnak a (6) százas koronggal való kapcsolata itt meg van szakítva és a (7) sinnel, valamint a (6) százas koronggal összekötött fogazott (8) koronggal eszközöltetik. A túlsúlyt szám­láló (4, 5) mű minden egyes mérésnél a túlsúlynak megfeleld tetszőleges darab­bal előbbre jut. A (4) egyes korong tize­dik körülforgásánál az (5) tízes korong a tizedik- számmal továbbugrik; eközben az (5) íizes koronggal kapcsolatos (9) kar a (11) kilincs baloldali (ÍO) karjába ütközik és ezáltal a (12) emelő, mély a (13) sínnel kapcsolatos, elveszti támaszát,

Next

/
Thumbnails
Contents