72538. lajstromszámú szabadalom • Lefolyókészülék klozettöblítő-szekrények részére

megjelent 1918. évi augusztus hé 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI 72538. szárn. XXI/b. OSZTÁLY. Lefolyókészülék klozetöblítőszekrények részőre. segesváry ernő mérnök egészségügyi berendező pozsonyban. A bejelentés napja 1917 október hó 17-ike. A találmánj tárgya egy klozetöb'litő szekrény részére, lefolyószelep nélkül szerkesztett lefolyókészülék, mely az is­mert szerkezetekkel szemben lényeges előnyökkel bír. A lefolyószeleppel ellátót-­takhoz hasonlítva előnye a szelepalkat­részek kopásával járó javítások és a le­folyószelep gyakori megbízhatatlan zárá­sával járó vízveszteségek elkerülésében áll. A szel ép nélkül szerkesztett öblítő­, szekrényekkel szemben előnye a vízállás szabályozhatóságában a könnyű működ­tetésében és mind a két szerkezetekkel szemben előnye az olcsóbb előállítható­ságában rejlik. A találmány lényege abban áll, hogy az öblítőcső az öblítőszekrényben a leg­magasabb vízállás föléig folytatódik, itt lefelé hajlik és egy bővítéssel van ellátva, mely az öblítőcsö fölfelé vezető folytatá­sától egy válaszfal által van elkülönítve és a víztartány feneke fölött nyílással bír. A bővítésben egy szelep nélkül szerkesz­tett elzáró alkatrész van elhelyezve, mely a húzólánccal kapcsolatban áll, a hüzo­lánc meghúzásánál a bővítésben lévő vizet az öblítőcsőbe szorítja és a legma­gasabb állásában a bővítés és a lefolyócső közt lévő csatornát nyitva hagyja, ame-* lyen keresztül a lefolyócsőbe szorított víz lehullásával az öblítőszekrényben lévő vizet kiszivattyúzza. A rajz egy ilyen öblítőkészülékkel ellá­tott öblítőszekrényt ábrázol, (a) a víz­tartány, ebben a (b) külső falakkal bíró készülék van elhelyezve, mely, a (c) csa­varzattal a (d) öblítőcsö vei áll kapcsolat­ban. A lefolyókészülék az (f) fal által a lefolyócső csatornaszerű (g) folytatására és a (h) bővítésre van osztva, utóbbi a víztartány fenVke fölptt az (i) nyílással bír. A (h) bővítés külső fala a (k) ten­gely körül körívet képez, mely az (i) , nyílásból az (f) fal közeléig, a (j) sarokig ér. A (k) tengely az elzárókészüléknek, azaz az (1) csappantyúnak a forgóteri­gelye. Míg az (1) csappantyú a köríven belül lesz forgatva, az a bővítést minden állásiálban elzárja. A (b) külső fal a (j)., sarokon túl az (f) válaszfalat átviteli és így azzal az (m) átvezető csatornát ké­pezi, mely a (g) csatornáiba vezet.. Mi­helyt a csappantyú forgatásában (j)-nél a körívet elhagyja és az (f) falhoz köze­ledik, az (m) csatornát kinyitja és így az öblítőszeikrényből az (i) nyíláson a (h)

Next

/
Thumbnails
Contents