72377. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti kocsik ütközőinek kiegyenlítésére

Megjelent 1918. évi julins hó 19-én. ' ^Ab KJR. szabadalmi bö hivatal S&ABÁDALMI LEÍRÁS 72377. szám V XVI/d. OSZTÁLY. Berendezés vasúti kocsik ütközőinek kiegyenesítésére. HEINR. EHRHARDT AKT.-GES. ZELLA 8t- BLASílBAN. A bejelentés napja 1917 január hó 6-ika. Elsőbbsége 1916 lÜáreittB hó jfl-lke. A jelen találmány tárgya vasúti kocsik elgörbült vagy behorpadt ütközőinek ki­egyenesítésére szolgáló berendezés, amely lényegileg azáltal van jellemezve, hogy az ütközőt tgy sajtoló' szerkezet hatása alatt álló nyomólemez egy sugárirányban el­állítható, forgó hengermű hengerei közé tolja, egy matricatárosáig oly módon, hogy a hengermű forgás közben az üt­köző rúdját kiegyenesíti, mig az ütköző tányérját a nyomólemez a matricatárcsán kiegyengeti, kisimítja és utánszögecseli. A berendezés teháj egy sajtoló és alakító szerkezetnek hengerművel való összekap­csolásából áll, ahol ez utóbbi az ütköző rúdjának kiegyenesítésére szolgál, mig a sajtó az ütköző rúdját a hengermű közé tolja és egyidejűleg a matricatárcsával kapcsolatban az ütköző tányérját ki­egyengeti, kisimítja és a szögecselési he­lyeken utánszögecseli. Már ismeretesek oly ütköző-egyengető gépek, amelyeknél egy szán homlokolda­lain az í'siközőtányér és ütközőrúd ki­egyenesítésére szolgáló üllők egyik fele van elrendezve, mig az üllők másik két fele a gépvázon szilárdan ül. Ismeretes továbbá nyomólapos sajtoló szerkezetek­nek kiegyenesítésére való alkalmazása, valamint rúdalakú testeknek sugárirány­ban elállítható, forgó hengermű segélyé­vel való kiegyenesítése ys. Ezen ismert szerkezetekkel szemben a találmány sze­rinti berendezés oly kombinációt al-kor, amelynek sajátossága és újdonsága abban áll, hogy a rudak és tányérok kiegyene­sítése egyetlen munkamenetben történik. A sajtoló szerkezet működése célsze­rűen szakadozott és ennek folytán heves lökésszerű, ami az egyengetést gyorsabbá teszi. A sajtó kézzel, továbbá gépi, hydraulikus vagy pneumatikus úton ís. hajtható. A sajtó egyszerűen kézzel haj­tott csavarorsóból állhat vagy excenteres, könyökéinél (is stb. sajtó lehet, vagy más alkalmas berendezéssel bírhat. Mechani­kai hajtású sajtóknál a sajtoló szerkezet lökésszerű működését kapcsolók beikta­tásával érjük el. Célszerű a sajtoló szerkezetet hydrau­likus vagy pneumatikus sajtóvá kiké­pezni, mivel a folyékony vagy kiterjesz­kedő nyomóközeg alkalmazása esetén a káros hőfejlödésnek kitett részek erősen hüttetnek. A sajtoló szerkezet lökésszerű működését ez esetben dugattyús szivattyú teszi lehetővé. Ha nyomóvíz- vagy nyo­mólégvezeték áll rendelkezésünkre, ákkor(

Next

/
Thumbnails
Contents