72377. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti kocsik ütközőinek kiegyenlítésére

a lökésszerű működést a vezetékbe ikta­tott szelepvezérmü segélyével biztosít­hatjuk. A sajtódugattyú és az általa vezetett nyomólemez közé célszerű szigetelő réte­get helyezni, hogy a hőnek az ütközőtá-, nyérról a sajtoló szerkezetre való átvitele léihetőleg elkerülhető legyen. , 5 Á berendezésnek egy kiviteli alakja a mellékelt rajz 1. ábráján hosszmetszetben, a 2. ábrán a hengerművön át vett ke­resztmetszetben van föltüntetve. A rajzon (a) az ütközőrúd, (a') az üt­közőtánvér, (b) a hengermű, amelynek hengerei a (c) csapokról hajtatnak oly módon, hogy a hengerek az ütköző ten­gelyéhez párhuzamosan vagy bizonyos rézsútos helyzetben feküsznek. A (d) ágyak úgy vannak berendezve, hogy a hengerek egymáshoz, illetve az ütköző­rúdhoz közelíthetők. A rajzon folyadéksajtó van föltüntetve, amelynek (e) hengere és (f) dugattyúja van. A sajtódugattyún a (g) golyóágy a (h) nyomólemezt hordja, amely az (a) rúdnak a hengerek által való forgatása folytán az (a') ütköző tányérral együtt fo­rog. A (h) nyomólemez és a (g) golyóágy közé az (i) szigetelőlemez van iktatva. A hengermű előtt a (k) matricatárcsa van könnyen forgathatóan elrendezve, amely tárcsa az (a') ütközőtányér hátsó oldalának megfelelő kiképzéssel bír és az ütközővel forog. Az (e, f) sajtoló szer­kezet az ütközőt fokozatosan vagy ami ftlőnyösebb, szakadozottan, tehát' lökés­szerűen előmozgatja, úgy hogy annak rúdja a (k) matricatárcsán keresztül a (b) hengerek közé íolatik és végül az (a') ütközőtányér a (k) matricatárcsába nyo­matik, amikor is a hengermű által for­gatott ütköző a (k) tárcsát magával viszi. Ennek következtében nemcsak az (a) rúd lesz kiegyenlítve, hanem az (a') tányér is kisimíttalik és a meglazult szögecsek egyfelől a matricatárcsa, másfelől a (h) nyomólemez által újra megerősíttetnek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés vasúti kocsik elferdült és elgörbült ütközőinek kiegyenlítésére, jellemezve egy sugárirányban elállít­ható, forgó (b) hengermű és egy for­gatható (k) matricatárcsa által, amely az ütköző (a) rúdjának a hengerműbe való benyomásakor az ütköző tányér­ját fölveszi és azt az ütközőrúd egye­nesre hengerlésével egyidejűleg kisi­mítja. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, jellemezve egy szaka­dozott működésű (e, f) sajtó által, amely az ütköző kiegyenlítését lökés­szerűen végzi. 3. Az 1. igénypont szerinti berendezés ki­viteli . alakja, jellemezve a sajtó' (h) nyomólemeze és (f) dugattyúja közé iktatott (i) szigetelő lemez által, amelynek a hőnek a sajtóra való át­terjedését megakadályozza. (L rajzlap melléklettel.) « ...... IÍÉ97VtNVTÁ/Í8A3*' '«: * •UQAPF~Tf*

Next

/
Thumbnails
Contents