72361. lajstromszámú szabadalom • Gép tésztadarabok gyúrására

Megjelent 1 tf 18. évi julius no 19-én. MAGY. jjAJJ KIR. szabadalmi |||h hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72361. szám. X/j. OSZTÁLY. Gép tésztadarabok gyúrására. AESCHBACH FRIGYES GYÁROS AARAUBAN. . A. bejelentés ttspja 1816 szeptember hó 12-ike. Elsőbbsége 1915 julias hó 16-ika. Jelen találmány tárgya tésztadarabok­nak gyúrására szolgáló gép két egymás fölött fekvő végnélküli szalaggal, melyek egymást keresztezik és kilincsxnüvel egyenként, váltakozva hajtatnak. Ismere­tesek már gyúrógépek, melyeknél vég­nélküli szalag fölött egv lemez mozog ide-oda harántirányban. Ezen gépeknek azonban az a hátrányuk, hogy a lemez alsó oldalát, nem lehet folytonosain tisztí­tani és belisztezni és hogy az előre és hátráiiidzgás folytán a tészta többször érinti ugyanazon helyet. A találmány tárgyát képező gépnél két behiníés kö­zött a szalag minden pontja csak egyszer kerül a tésztával érintkezésbe, mely a gépen lépcsős átló irányában halad ke­resztül.' A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem fóganatosííási aíakja Van föltüntetve. 1. ábra a gép oldalnézete, 2. ábra ugyanaz a gépnek 90^-kal való elforgatása után, 3. ábra alaprajz, 4. ábra kfcebb lépt&kü fölülnéátet egyes résíek eltávolitósa után. 5. és 6. ábra részletek az 1—3. ábra léptékében és 7. és 8. ábra részletek nagyobb lép­tékben. A gép (1) vázában a (2) és (3) henge­reken az alsó (4) végnélküli szalag va» ágyazva. A (3) henger (5) ágyai a (6) lánchajtás révén egyenletesen beállíthat lók, hogy a (4) szalagot megfeszíteni le­hessen. Az (1) állvány függőleges (7) ve­zetékeiben (7. és 8. ábra) a (8) támaszok vannak vezetVe, melyek a (10) fogaske­rekekkel kapcsolódó (9) csavarmenettel vannak ellátva. Két-két (10) fogaskerék a közös (11) tengelyen ül, amelynek egyik végén a (12) kilincskerék van fölékelve,, amelybe a (13) kilincs kapaszkodik. A (8) tartók tehát magassági irányban be­állíthatók. Fölső végükön villásak és a bajonettzárszerü (14) hasítékokkal van­nak ellátva. Ezekbe a (16) rudak vannak a (15) esapokkal befektetve, mely rudak a fölsö (21) végnélküli szalag (19) és (20) hengereinek (17) és (18) csapágyalt hordják. A (21) szalag a (4) szalaghoz, képest harántirányban van ágyazva. A (1&) csapágyak a (22) lánchájtás segélyé­vel beállíthatók. Az (1) vázra megerősített (23) csapon a (24) kétkarú emelő van lengethetően ágyazva, melynek egyik végén a (25)

Next

/
Thumbnails
Contents