72291. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas biztosítás nehezen hozzáférhető végszögek (sasókák, ékek és effélék) számára csapszögek, főként mezőgazdasági gépek kerekein elrendezett sarkantyúk csapszögeinek biztosítására

Megjelent 1918. évi Jolim hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72291. szám. XVI/c. OSZTÁLY Rugalmas biztosítás nehezen hozzáférhető végszögek (sasókák, ékek és effélék) számára, csapszögek, főként mezőgazdasági gépek kerekein elrendezett sarkantyúk csapszögeinek biztosítására. J. KEMNA EISENGIESSEREI ü. MASCHINENFABRIK CÉG BOROSZLÓBAN. . i A bejelentés papja 1917 máj«s hó 19-ike. A találmány tárgya rugalmas biztosító nehezen hozzáférhető végszögiekhez (sa­sókák, ékek és effélék), csapszögek, neve­zetesen: mezőgazdasági gépek, pl. az 1. ábra szerinti motoros ekék (c) ke­kem alkalmazott (b) sarkantyúk vagy1 tápászkodok, csapszögeinek biztosítására. A találmány abban áll, hogy a végszög egyik végén egy nagyjában U-ialakú rúgó két szára van forgathatóan megerősítve olyképen, hogy fez a rúgó a végszög ten­gelyéhez kb. derékszög alaitt álló nyu­galmi helyzetében fogantyú gyanánt szol­gál a végszög megfogására és a csap­szögbe való bevezetésére* ellenben a vég­szög tengelyével közel párhuzamos záró­"helyzetében kiszélesbített ívelt részével a Biztosítandó csaipszög másiik oldalán Hozzáfekszilk a végszög másik végéhez. A régebben ismert sasszög-b iztosfrtások­kál szemben ez az új biztosítás azt az előnyt nyújtja, hogy a sarkantyúk vagy kapaszkodók megerősítésére használatos csapszögek és végsziögek eddigi bevált alakjukban maradlhainaik és ezeken kívül •csal; egyetlen járulékos alaktrészre, t. i. az U-alakú rúgóra van szükség, úgy hogy az uj biztosítás egyben igen egyszerű és olcsó is. Egy kiviteli alaik a mellékelt rajzon lát­ható, amelynek 2. és 3. ábráján & rúgó záróhelyzetében fölül- és oldalnézetben van föltüntetve, míg a 4. álbrán a szerkezetnek távlati képét látjuk a rúgó nyitott helyzete mellett. A végszög a jelen esetben az (a) osap­szögön keresztül dugott (d) laposvasdia­rabból áll, ennek egyik, fejszerüen kiké­pezett végén az (F) rúgó (e, e') szárai a 2. ábrán látható eltolt szögecselési helye­ken forgaithiaitóian vannaik megerősítve, mely rúgónaik ívelt (f) része ki van szé­lesbítve. A rúgó szögecselés előtt körül­belül a 2. és 3. ábrán látható alakikai bír, almikor is szárai kissé széjjel vannaik ter­pesztve és hegyes szöget zárnak be egy­mással (2. Sibra). A szárvégeket ugyan­csak a rúgónaik 2. és 3. ábrabeli helyze­ténél szögecseljük le, amikor tehát a rú­gót meg kell feszíteni. Ugyanis a hosz­szafobik rúgószárat a végszögben számára

Next

/
Thumbnails
Contents