72236. lajstromszámú szabadalom • Terpesztőgép fűrészlapok részére

Megjelent 1918. évi jjimius hé 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72236. szám. VIII/c. OSZTÁLY Terpesstőgép fűrészlapok részére. GÜNTHER KARL FŐMÉRNÖK BRÜNNBEN. A. bejelentés napja 1916-december hó 29-ike. Keretesfűrészek, körfűrészek és efféle képek lapjainak megmunkálására szol­gáló terpesztőgépeknél a megkövetelt pontossági fok el nem érhető, minthogy a különböző fűrészlap vas tagságok a be­fogó berendezés, valamint a terpesztőpo­fák pontos beállítását kívánják, ami a munkás ügyességétől függ. A találmány tárgya oly terpesztőgép fűrészlapok részére, melynél az - említett hátrány ki van küszöbölve. Ezen gép segélyével vastag és gyönge fűrészlapok abszolút pontossággal terpeszEhetők, anélkül, hogy a szerkezet beállítása a munkás ügyességétől függene. A rajzon a találmány tárgyának egy foganatos! tási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra előlnézete és részben hossz­­metszete. A 2. ábra oldalnézete. A 3. ábra folülnézete és részben met­szete az 1. ábra x—x vonala irányá­ban. Az (1) szíjtárcsa által forgatott (2) ten­gelyre (3) kúpkerék van erősítve, mely (4) kúpkerék közvetítésével az (5) ha­ránttengelyt forgatja. Az (5) tengelyre (6) kúpkerék van erősítve, mely (7) kúp­­kerékkel kapcsolódik. Utóbbi (8) ten­gelyre van erősítve, melynek szabad vé­gére (9) excenter van erősítve. A (8) ten­­geh' a (10) csőben van ágyazva, mely (11, 11) kengyelek segélyével az (5) ten­gely körül forgatható. A (10) cső alsó része (12) tekercsrúgó hatása alatt áll, míg fölső része (13) excenter által befo­­lyásoltatik. A (13) excenter a (15) csavar­kerék (14) tengelyére van erősítve, mely kerékbe a (18) forgaityú által forgatható (16) csavar kapaszkodik. A (9) terpesztő­­excenter a (19) csap körül forgatható (20) terpesztőemeltyű (18) villái között van elrendezve. A villavégeken (21, 21) csúszógörgők vannak elrendezve, me­lyekbe a terpesztőexcenter elforgatása alkalmával kapaszkodik. A (20) ter­­pesztóemeltyü alsó végére (22) terpesztő­pofák vannak erősítve, melyek között (23) fűrészlap fekszik. Az (5) tengelyre (24) bütyökkerék van erősítve, mely a (25) csap körül forgó (26) szögemeltyű villa végei között erősí­tett (26’) görgőre gyakorol hatást. A (26) szögemeltyű másik vége (27) húzórúd segélyével a (28) hajtórúddal csuklósán van összekötve, mely a (29) tartó (30) csapja körül forgatható. A hajtórúd alsó végével (31) kapcsoló kilincs csuklósán

Next

/
Thumbnails
Contents