72217. lajstromszámú szabadalom • Berendezés önzáró ajtózárakon

Megjelent 1918. évi Junius hó 19-én. MAGY. fa KIR. SZABADALMI BB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72217. számi. VIII/d. OSZTÁLY Berendezés öniáró ajtósár»kon. LINDBERG JOHAN WALDEMAR KERESKEDŐ STOCKHOLMBAN. A bejalantó* napja 1917 március hó 10-ike. A találmány oly ajtózárakon alkalma­zott berendezésre vonatkozik," amelyeknél a zárretesz oly módon van lerézselve, hogy azt, ha az ajtót becsuikjuk, a r^sú­tos föl ül etire ható nyomás a zártokba tolja, mire a retesz a záró helyzetbe csappan, ha az ajtó becsukott állapotát elérte. A végett, hogy ily módon a zárást lehessen eszközölni, a retesznek az ajtó zárása előtt oly helyzetben kell lennie, hogy csak a rézsútos fölület nyúljon ki a nyelvelőn túl. Ilyféle, eddig használatos záraknál a reteszt az ajtó becsukása előtt kulcs segít­ségével vagy valamely más módon kell e közbenső helyzetbe hozni, a mi azonban könnyen elfelejthető vagy a beállítás a zárszerkezet különböző hibái miatt töké­letlen vagy helytelen lehet. Oly zárak ké • szítését is megkísérelték már, amelyeknél a retesz ily beállítása a zár nyitásánál ön­működően történik, de e berendezések nagyon bonyolódottak, tehát működésük­ben megbízhatatlanok, különösen azért, mert még aikkor is, fia a retesz közbenső helyzetébe jutott* előfordulhat, hogy a retesz végleges záró helyzetébe viss/f nem tér. A találmány célja e hátrányok megszüntetése. A találmány lényege az, hogy a reteszt működtető elem orral vagy effélével van ellátva, mely a reteszen'al­kalmazott 'kampóval vlagy effélével vagy a retesszel tetszőleges módon kapcsolt valamely résszel oly módon működik közre, hogy az esetben, ha a reteszt működtető elem a re­teszt egészen visszahúzta, hogy a zárat kinyissa, valamint, ha a retesz és működ­tető eleme rúgóhatás alatt mindketten a záró helyzetbe kifelé visszatérnek, a re­teszt működtető elem orra a retesz kam­pójával oly módon kapcsolódik, hogy a retesz a közbenső helyzeten marad, amelyben rézsútos fölülete oly helyzetet "oplal el, hogy a retesz visszatolása végett befolyásolható, ha az ajtót becsukjuk. A mellékelt, rajzokon a találmány sze­rint szerkesztett ajtózár belseje példaké­pen van bemutatva. Az 1. ábra a záró helyzetet, a 2. ábra a nyitott helyzetet, a 3. ábra az ajtó becsukásának megfelelő közbenső helyzetet és a 4. ábra- a nyitott helyzetben megakasz­tott zárreteszt mutatja. Az (1) zárretesz a (2) lemezzel van ösz­szekötive, amelynek (3) mellső éle a re­teszfejjel érintkezik, hátsó vége pedig a

Next

/
Thumbnails
Contents