72206. lajstromszámú szabadalom • Zsebkés

Megjelent' 1918. eTi junlus hó 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JBW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72206. szám. XVI/a. OSZTÁL\ Zsebkés. CSEJTEY DÁVID SZERSZÁMLAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 deeembe* hó 29-ike. Jelen találmány tárgya zsebkés, mely teljesen újszerű, különleges, tetszetős kül­alakja, valamint azon kiváló tulajdonsága által tűnik ki, hogy sem a zsebben önma­gától ki mem nyílhatik, sem pedig hasz­nálat közben be nem csukódhátik. Ennek következtében ezen zsebkésnek igen biz­tos fogása van és nem fordulhat elő az, hogy használat közben véletlenül össze­csukódva, kezünket megsértse. ' Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképem kiviteli alakja: 1. és 2. ábrák a zsebkést összecsukva kétféle nézetben, 3., 4. ábrák kétféle átmeneti helyzetet kinyitás közben, 5. ábra metszetet 1. ábra (5—5 vonala szerint, 6. ábra a csaknem kinyitott késnek táv­lati képét, 7. ábra metszetet 8. ábra (7—7) vonala szerint, 8. ábra a teljesen kinyitott késnek né­zetét, 9. ábra .végül metszetet mutat 4. ábra (9—9) vonala szerint. A (3) penge tetszőleges kiviteiu lehet; lényeges psak az, hogy 'aránylag erős négyzeükeresztmeíszetű (3') nyélrésze le­gyen, mely a zsebkéseknél szokásos mó­don aránylag rövid. A közönséges zsebké­seknél a pengének ezen nyélrészéhez egyetlen tok van forgathatóan hozzáerő­sítve, mely kinyitott penge mellett a pen­gének nyelét alkotja és azofl ismert hát­ránnyal jár, hogy különösen nehezebb munka esetén, a penge könnyen becsukó­dik. Jelen találmány szerint ezen ismert tokot a penge (3') nyélrészéhez forgatha­tóan erősített két darab a penge befoga­dására alkalmas (5, 6) kengyel-alakú tok helyettesíti, melyek a pengének (3') nyél­részéhez két egymásra mérőlegésen álló és egymás alatt elrendezett (4, 7) tenge­lyek körül külön-külön elforgathatóak. Az (5, 6) kengyelek olykép vannak mére­tezve, hogy egymásba beforgathatók, mi­kor is a kengyelszárak által határolt zárt üreget alkótnak, melyben a penge 5. áb­rán tisztán látható módon elhelyezhető. Az (5, 6) kengyeleknek ezen egymásba forgstthatósága azáltal érhető el, hogy a kengyelek belvilága mindenkor valamivel nagyobb a kengyelek szélességénél. A kiét kengyel ilyképteljesen egybevágó, (7, 4) forgástengelyeik azonban a kengyelek fej­részének vastagságának megfelelő távol­- ságra vannak egymástól, miáltal, a ken-

Next

/
Thumbnails
Contents