72206. lajstromszámú szabadalom • Zsebkés

a ... gyelek akadálytalanul egymásba forgat­hatók. A működési és használati mód a rajzból teljesen világos: az 1. ábra szeranti zárt helyzetiből az (5) kengyelt fokozatosan, el­forgatjuk a (3, 4) ábrák szerinti helyze­tekbe, azután pedig a (6) kengyelt elfor­gatjuk a 6. és 8. ábráik szerinti helyzetbe, miájüal a klós nyitva vaik Az összeosukás ugyanígy, csak fordított munkarendiben történik. Világos, hógy munka köziben ezen kés be nem csukódhatik, mivel éhez az (5, 6) kengyeleknek egymáshoz képest. való viszonylagos elforgásia szükséges, mi azonban akkor, ha a késnék (5, 6) nyelét kezünkkel megragadjuk," elő nem fordul­hat. A példaképen bemutatott kiviteli alaktól jelen találmány számos eltéréssel is készíthető, melyek a találmány lényegét nem érinthetik. SUUDALH Min. Zsebkés azáltal jellemezve, hogy a pen­gének (3') nyélrészéhez egymás alatt keresztirányban elrendezett (4, 7} ten­gelyek körül külön-külön elforgatha­tóan egy-egy a penge teljes befogadá­sára alkalmas hosszúkás (5, 6) kengyel van elrendezve, mely kengyelek (4, 7) forgástengelyeik körül a penge meg­hosszabbításának irányában egymásba beforgatva a pengének nyelét alkotják, míg'a pengére ráforgatva a pengét tel­jesen beburkolják. • : (1 rajslap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents