72188. lajstromszámú szabadalom • Védőlánc rugalmas kerékabroncsok számára

Megjelent 1918. évi junins hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72188. szám. XX/a. OSZTÁLY. Yédfil&no rugalmas kerékabroncsok számára. D* BALÁZS ENDRE VÁROSI FŐORVOS HAJDÚSZOBOSZLÓN. A bejelentea napja 1916 nov«mber hó 25-ike. Jelen találmány tárgya védőlánc rugal­mas kerékabroncsok, számára, mely külö­nösen azáltal tűnik ki, hogy az abroncs rugalmas behiajlíthatóságát egyáltalán nem vagy csak elenyésző csekély mérték­ben hátráltatja, emellett az abroncsot ko­pás ellen oly hathatósan védi, hogy gyen­gébb anyagokból, pl. bőrből vagy műbőr­ből készült abroncsok is alkalmazhatók. A találmány szerinti abroncsvédő szerke­zete oly egyszerű, hogy előállítása csekély költséggel jár, könnyen föl- és leszerel­hető és amellett ha megfelelő anyagból, pl. jó minőségű acélból készül, rendkívül tartós. A csatolt rajzon a találmány egy kivi­teli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a védőlánccal ellátott abroncs egy részének oldalnézete és hosszmet­szete, a 2. ábra az abroncs és lánc keresztmet­szete, míg a 3. ábra a lánc egy részének fölülnézete. A találmány szerinti védőburkolat az ;'(a) abroncsra illő (b) láncszemeikből áll, Imelyek egymással (c) csuklók útján van­nak összekapcsolva. A láncszranek a tu­lajdonképeni futófölületet képező középső <(b) résziből és ehihez két oldalt csatlakozó la keresztmetszetben tekintve ferdén álló (d) fülekből állanak, mely részek a meg­felelően alakított (a) abroncsra illenek, /illetve ezen fölfekszenek. Ugy a középső <(b) rész, minit a kétoldalt csatlakozó (d) i.fülek lemezszerüen vannak kiképezve' és •egész fölületüikkel az (a) abroncsra fek­szenek, miáltal a nyomást nagy fölületen íviszik át és így aránylag rosszabb minő­ségű anyagból készült abroncsnál is nagy tartósságot biztosítanak. A (b) futófölület (célszerűen a kerék tengelyével koncen­trikus hengerfölület szerint van kiké­pezve, miáltal a láncszemek csuklói, me­íyek tengelyei ezen hengerfölület alkotói­val párhuzajmosak, igen könnyen rendez­hetők el. Az abroncs a láncszemeik (c) csuklóinál 'megfelelő (e) vájatokikal van ellátva, me­lyekbe a (c) csuklók illeszkednek, miáltal (a láncnak az abroncson való vándorlása /egyszerű módon meg van gátolva. A láncszemek külső fölűlete lehet sima vagy tetszésszerinti alakú és elrendezésű (f) dudorodásokkal ellátva. ^ SLABADAIMI IOÉHYBL. 1. Védőlánc rugalmas kerékabroncsok számára, jellemezve egymással csuklók

Next

/
Thumbnails
Contents