72188. lajstromszámú szabadalom • Védőlánc rugalmas kerékabroncsok számára

útján összekötött leimezszerüen kiké­pezett láncszemek által, melyek egy középső futófölületből és ehhez kétol­dalt csatlakozó, a kerékabroncsra il­leszkedő fülekből állanak, mimellett a láncszemeket összekapcsoló csuklók a -középső fimóféJületeken tannak kiké­pezve. Az *1. igénypont szerinti védőlánc ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a láncszemek Középső futófölülete lénye­gében egy a kerék tengelyével kon­centrikus körhenger folülete szerint van kiképezve. 3.' Az 1 . és 2. igénypont szerinti védőlánc számára való rugalmas' kerékabroncs azzal jellemezve, hogy a csuklók he­lyén (e) vájatokkal van ellátva, me­lyekbe a csuklók beleilleszkednek, oly célból, hogy a védőláncnak az abron­cson való vándorlása meggátoltassék. (1 r»j«lap meitéfclaM.)

Next

/
Thumbnails
Contents