72098. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékabroncsozás és újítás ezeken

Megjelent.1918. évi májas hó 31-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72098. szám. XX/a. OSZTÁLY Rugalmas kerékabroncsozás és újítás ezeken. TÜCHLER EDE SZERELŐ ÉS BENEDIKT GYULA KERESKEDŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 4916 október hó 6-ika A rugalmas kerékabroncsozás a gya­korlatban ismertté lett és arra szolgál, hogy a drága és" könnyen sérülő légtöl­téses kerékabroncsokait, pneumati kokat' pótolja. Ugyancsak igen sokféle csúszást megakadályozó szerkezetet is találtak föl a célból, hogy a jármű csúszását vagy oldalkivagódását a csúszós talajon meg­gátolják. Jelen találmány célja az, hogy ezeken a nehézségéken segítsen és a keréknek mindenféle talajon való kapaszkodását és lökésimentes járását biztosítsa. Jelen találmány elsősorban is tömör-, műgumiból vagy hasonló anyagokból készített abroncsokon alkalmazandó újí­tásokra vonatkozik oly célzattal, hogy a kerékkoszorú két szélén alkalmazott fo­gaskerékkoszor uszení kiemelkedések!; el és bemélyedésekkel még sáros talajon is a kerék biztos kapaszkodását létrehozza, annak megcsúszását vagy oldalra való­kivágódását meggátolja és a kocsinak az út talajába való mély besülyedésél: meg­akadályozza. A találmány azonban vonatkozik arra is, hogy egészen új alapon egy rugalmas kerékabroncs létesíttessék és pedig azál­tal, hogy a kerék kerületére szerelt és egy zárt egészből vagy egyes részekből álló abroncs köré, ezt átfogó és ugyan­csak a kerék kerületére űlö, tenyerek vagy karmok vannak elhelyezve, melyek tulajdonképeni — a kopásnak és •elhasz­nálódásnak kitett — futófölületül szol­gálnak, mi mellett egyrészt az abroncs tetszfcsszermli rugalmas anyagból, tömör­gumiból, vászonbeíétes tömlőből, gumi­pótanya gbóí (műgumi) megfelelő burko­lással ellátott tekercsrúgóból vagy fém­lönilőből állhat. De szolgálhat futófölü­letül maga a rugalmas abroncs is, mely egy megfelelő csúszást gátló védőliüvely­lyel van körülvéve. A csatolt rajz a találmány tárgyának különféle pékinkénti kiviteli alakját mu­tatja, és pedig:, az 1. ábra sáros, iszapos vagy homokos utakra alkalmas kerékabroncsozást mu­tat nézetben rugalmas tömörabronccsal, a 2. abra ugyanazt az abroncson át való metszetben, a ,">. ábra bármily útra alkalmas és ne­hezebb járművekhez szolgáló abroncso-I:L'S;;t mutat be oldalnézetben, mely rugal­mas gyűrűből áll és csúszást gátló szer-

Next

/
Thumbnails
Contents