72089. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ömlesztékek előállítására vasból való tárgyak zománcozásához

Megjelent 1918. évi május ii«> 31-éu. MAG\. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 72089. szám XVI/©. OSZTÁLY. Eljárás ömlesitékek előállítására vasból való használati tárgyak zománeozásáhoa, DR LOTTERHOS GEORG VEGYÉSZ M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napjx 1914 angusztai hó 14-ike. Zománcok előállításánál a zománc­masszákhoz nagymennyiségű ömlesztő anyagot, pk bórsavat, bóraxot, ólomve­gyületeket és máseííéléket kell hozzáadni. Nem mérgező zománcoknál, amilyenek pl. főzőedényekhez és máseffélékhez van­nak előírva, csak a drága bórvegyületek jönlnek tekintetbe. Ha figyeJemjbe vesz­szük, hogy némely zománc-receptnél a bórax költsége nagyobb mint valamennyi egyéb alkatrészé együttvéve, magától ér­tetődő az á font.is szerep, amelyet a bórax a zománciparban betölt. . Már most azt laláltam, hogy bőséges mennyiségű, célszerűen alacsony olva­dási ponttal bíró, üvegeknek hozzáadásá­val bóraxban igen jelentékeny megtaka­rítás érhető '.1. A találmány szerint a zománcömlesz­tékek előállításánál a használatos öm­leszt 'j szerkezet, mint bóraxot, miniumot stb részben agy akár egészen mellőz­zük és ezeket nagymennyiségű üveg hozzáadásával pótoljuk. Ezen eljárás foganatosításánál aizt a meglepő tényt figyeltem meg, hogjr még olyan üvegek is, amelyek maguk szinte teljesen bórsavmentesek, mint pl. az u. n. thüringiai csőüveg, vagy közönséges, saj­tolható üveg, alkalmasak jelentékeny bóraxmennyiségek helyettesítésére anél­kül, hogy az ömlesztékek a csökkentett bórax-hozag folytán kárt szenvednének. Elsősorban természetesen olyan üvegek alkalmasak az eljárás foganatosítására, amelyek is jelentékeny mennyi­ségű ömlesztőszert u. m. bórakot, ólmot, vagy mindkettőt tartalmaznak. Ezen üve­gek használatánál o szokásos bóraxhoza­got jelentékenyen korlátozhatjuk és sok esetben egészen mellőzhetjük is. í. Példa. Nem-mérgező alapömleszíék előállítá­sára a következ") összetételt választjuk: 3 rész kvarc, ."! rész földpát, 15 rész optikai üveg (10 százalék bórsavtartalom­mal) 0.5 rész salétrom, 3 rész kriolit, 2.5 rész szóda. Ezt a tömeget összeömleszt­jük, azután malomban szokásos módon kezeljük és megfelelő mennyiségű kvar­cot és agyagot adunk hozzá. II. Példa. . ólomtartalmú máz előállítására 15 rész kvarcot, 15 rész íóldpátot, 30 rész ólom­üveget, 10 rész szódát, 6 rész nátrium­fluoroszilikátot és 1 rész salétromot hasz­nálunk. összeömlesztés után az anyaghoz

Next

/
Thumbnails
Contents