70460. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szilárd tárgyaknak nitridekből való előállítására

Megjelent 1917. évi február hó I Q-é » » MAGY. SZABADALMI v • • V,, , * t\ 70460. sssárn. xvu b. OSZT^L,Y i:;jr r >•;« Eljárás tárgy*kft»H aitri4«kWU való «iSil«t*»4ra. D* POPSZUS EMIL TANÍTÓ BERLIN-TRE PTO W B A N. A bejelentés napja 1014 október hi 13-ika. Elsőbbsége 101} október hó 22-ike. Szilárd testeknek oxydokkal vaió elő­állítása aránylag könnyen sikerül, mint­hogy az oxydok nagy mértékben zxugo­ipdóképesek úgy, hogy azokat a zsugo­rodás elérése céljából alkalmas előzetes kezelés után csak kellő mértékű hevítés­nek kell afávetni. Ezen tulajdonsággal a legtöbb anyag rendelkezik, különösen azonbaiy a fémek, azaz mindazon anya­gok, amelyeknek olvadási pontjukon még meglehetősen csekély gőznyomásuk van. Eltérő viselkedésiek azonban a niitridek, melyek közül a tekintetbe jövő tűzálló nitrideknek, mint a bór és titán nitrid­jeinek rendes nyomásnál nincs olvadási pontjuk, amennyiben ezek az anyagok szublimálnak és nem zsugorodnak. Ezért f mindeddig nem is sikerült ezien anyagok­nak tetszőleges alakú tárgyakká való föl­dolgozásai, habár különösen a bórnitro­^ gén kiváló tulajdonságai már isinerete­pek. A jelen eljárás egyszerű módon teszi lehetővé szilárd testek előállítását és így a nevezett anyagok számára tág haszná­lati kört nyit meg.'Az eljárás abban állr hogy az alapanyagok,' pl: bótf. titán, zir­kon stib. oly vegyületeiből indulunk ki, melyek, mint a7 oxydok és szulfidok, Zsugorodni képesek; ezen kiindulási ve­gyületekből a kívánt tárgyakat szokásos módon alakítjuk és zsugorítjuk. A legjobb kiindulási anyagot az oxydok képezik,, mert nagyon könnyen zsugorodnak éa esetleg oxydSló légkörben égethetök. Az ily módon oxydokból kapott szilárd formadarabokat most már vegyi ter­mikus úton, legcélszerűbben ammó­nia áramban vajó izzítás által nitri­deikké alakítjuk át. Ezáltal a formadara­hok, ha a hevítést elég sokáig folytatjuk .' és lassan végezzük, egyenletesen nitri-1 dekké alakulnak át. Ezen anyagok néme­lyike, pl. a titánnitrid, a folyamat közben repedések képződésére mutat hajlandó­ságot, ami azáltal kerülhető el, hogy a ki­indulási anyagot elegendő nagy fokban előégetjük vagy megömlesztjük. A leírt eljárás rendkívül, csaknem gázmentesen tömör nitridtesteket ad, de kissé hossza­dalmas, minthogy az ammónia behatását a lassú diffúzió nagyon késlelteti és nagy tömegeket kell átalakítani; ezért ez az el­járás főkép olv vékony testek, plr csö­vecskék, fonalak és effélék előállításánál­ajánlatos, melyeknek különösen táffósak­nak és egyenleteseknek kell* lenniök. Az eljárás egy további tökéleíesibítése­ért elmében a kiindulási anyagnak csök < 1 "m ' I ÍJLA...

Next

/
Thumbnails
Contents