69847. lajstromszámú szabadalom • Berendezés képeknek nyomófölületekre való fotómechanikus átvitelére

Megjelent 1916. évi szeptember hó 25-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |Hh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69847. szám. IX/e. OSZTÁLY. Berendezés képeknek nyomófölületekre való fotomechanikus átvitelére. HOLST LODEWYK JAN RUTGER MÉRNÖK LANDSDOWNEBEN. A bejelentés napja 1912 junius hó 3-ika. A találmány tárgya reprodukáló beren­dezés, melynél az egyenes irányban tova­mozgatott sík kép egy fényérzékeny hen- , geres nyomtatófölületre vitetik át. Ismere- j tes már síkfölületü képeknek közvetlen kopirozás révén való átvitele hengerekre, mikor is azonos nagyságú reprodukció keletkezik. Hogy azonban az eredeti kép nagyságától független méretű reproduk­ciót vihessünk át a hengerre, a találmány értelmében a fényérzékeny henger az ere­. deti síkképlemezzel kényszermüvesen úgy van kapcsolva, hogy a henger az eredeti kép mozgásirányával ellentétes és a kép és tárgy közti reprodukció-viszonynak megfelelő mozgást végezhet. Az egyik foganatosítási példánál a moz­gás létesítésére egy csigakerék szolgál, mely egyrészt egy a kívánt (pl. 1:2) átté­tel. létesítésére szolgáló szerkezet révén a hengerrel, másrészt pedig csatlórúd révén a lemezzel van kapcsolva. Azon úthossz ^beállítására, melyet a lemeznek a repro­dukció-viszonynak megfelelően a henger­rel szemben le kell írnia, egy csatlórúd és ennek egy pecke szolgál, mely egyrészt a csatlórúd egy résébe, másrészt egy az optikai tengellyel párhuzamosan beállít­ható vezetékbe fog. A csatlórúd egy, az optikai tengellyel párhuzamosan a csiga­kerék forgáspontján áthaladó vonal egyik pontján az állványban forgathatóan van ágyazva. A beállítás mégkönnyítésére egy pantográf szolgál, melynek csuklópontjai a hengertengely középpontjával a repro­dukáló szerkezet optikai tengelyével pár­huzamosan fekszenek, mimellett a billen­tyükar egy a henger sugarát jelző, eltol­ható karral van kapcsolva, a rajzolókar pedig beállító jelekkel bír. A rajzon a találmány egy példaképem célszerű készüléken van magyarázva. A rajz szerint a fényérzékennyé tett fö­lülettel bíró (1) hengerre viendő át a (21a) tárgylemezen lévő kép. Az (1) hen­ger a (2) tengelyre van szerelve, mely a föl nem tüntetett gépállványban foroghat. Az (1) hengert és (2) tengelyt a (4) kerék és (6) lánc révén az ugyaiiakkora (5) ke­rékkel biró (3) tengely hajtja. A (2) ten­gely meghajtása természetesen másként is eszközölhető. „ A (3) tengelyre ékelt (7) csigakerék a (9) tengely (8) végtelen csavarával fog össze. A (9) tengely másik végének (10) végtelen csavarjába a (12) fél csigakerék fog. A (7) és (12) csigakerekek, valamint a (8) és (10) csigák nagyságviszonya úgy

Next

/
Thumbnails
Contents