69497. lajstromszámú szabadalom • Permetezőberendezés talajöntözéshez

Megjelent 1916. évi junius ü ó 8 4-én . MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 69497. szám. x/h. OSZTÁLY. Peraetezőberendezós to&jöatözéghez. WIMBERSKY FERENC IGAZGATÓ BÉCSBEN. A bejelentés napja t915 október bó 11-ike. EVaőhbaófle 1915 szeptember hó 9-ike. Találmány tárgyát permetezőberende­zés képezi, melynek lényege abban áll, hogy a víz hozzávezetése helytállóan, vagy elmozdíthatóan elrendezett oly víz­csatorna révén történik, amely mellett helytálló vagy áthelyezihető, az öntözendő parcella két oldalán elrendezett sineken a parcellát áthidaló futódarúszerű kocsi van vezetve, mely a szitacsöveket és a szivattyút hordja, melynek • segélyével a a víz a hosszcsatornából a szitacsövekbe szállíttatik és amelynek motora egyszer­smind a kocsi hajtására szolgálhat. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező permetezőberendezés szke­matikus alaprajzban van föltüntetve. Az öntözendő földterületet hosszkiterje­désének megfelelően nagyabbszámú, kb. 30—40 m. szélességű (I, II, III) és stb. parcellára osztjuk föl. Minden második parcellahatár hosszában, amennyiben; sta­bil berendezésről van szó, egy-egy nyitott (n) vízcsatornát készítünk, mely azon esetben, ha esés áll rendelkezésre, vízszin­tes, lépcsőzetesen elrendezett részekből áll, melyek a legmagasabb csatornarészek­ből fokozatos túlömléssel táplálkoznak. Az (n) csatornák a harántirányú (m) ve­zetékből tápláltatnaik, mely elzárható csat­lakozások révén van az (n) csatornákkal összekötve: A permetezőkészülék a futódarúszerű (z) kocsiból áll, mely a parcellák két ol­dalán maradandóan vagy ideiglenesen el­helyezett (b, b) sineken van vezetve és az (a) permetezőcsöveket, továbbá a (h) szivattyút hordja, amely a vizet az (n) csatorna fenekén sikló (t) szívócső útján vezeti az (a) permetezőcsövekbe. A (z) kocsi, valamint a (ih) szivattyú a kocsin elrendezett tetszőleges mótor segélyével hajtható. •A (z) permeiezőkocsinak az egyik (I) parcelláról a másik (II) parcellára való átvitele olyként történhetik, hogy minden egyes parcella végén a (b) sinszálaknak mag f elelően, a keréktávnak megfelelő tá­volságban (o, o) forgatótárcsák vannak el­rendezve és hogy a (z) kocsi mindegyik (v, v) koreke külön forgózsámolyon van elrendezve. Ha a (z) koojsi az (1) nyíl irá­nyában a (I) parcellát végigjárta és az (o) forgókorongokra futott föl, úgy ezeknek 90°-kal való elforgatásával a kocsi mind a négy kerekét 90"-kal elfordíthatjuk és így a (c, c) vágányra állíthatjuk be, mely a parcellák határvonalára merőlegesen fut. Iiyként a permetezőkocsit a parcella egyik

Next

/
Thumbnails
Contents