69497. lajstromszámú szabadalom • Permetezőberendezés talajöntözéshez

végéről eddigi haladásirányára merőleges irányban, a szomszédos parcellára tolhat*- , juk át, melyen a kocsi a (2) nyíl irányé- 1 ban halad végig, miközben á (t) "szívócső baloldali végét használjuk a víz fölszíyá­sára. Ezen parcella megöntözése után a kocsi a, (III) parcellára tolatik és így to­vább. Ideiglenes berendezéseknél az egész ön­tözendő terület számára csupán két, a me­zei vasutak módjára könnyen áthelyez­hető, azonban külön elhelyezett sinszálat és egyetlen, könnyen áthelyezhető részek­ből álló csatornát alkalmazunk. A perme­tezésnél a csatornát és a sinszálakát előbb az első parcellára helyezzük, és ennek megöntözése után a második parcellára visszük át é. i. t., mimellett a permetező­kocsinak az egyik parcelláról a másikra való átvitele ugyanúgy történhetik, mint az állandó berendezéseknél. A síneknek a szomszédos parcellára való áthelyezése­kor csupán mindig az egyik sinszálat kell áthelyezni, míg a másik sinszál az új par­cella öntözésénél is előbbi helyén marad és csupán a harmadik parcella megöntö­zésekor lesz áthelyezendő. A vízcsatornát iü két-két parcella megöntözése számára is csak egyszer kell áthelyezni. A berendezés olyan is lehet, hogy az állandó vagy áthelyezhető vízcsatorna maga szolgál egyszersmind az egyik sin­szál gyanánt, amidőn a csatorna széle I 'énnek' megfelelően alakítandó. SZABADALMI -IGÉNYEK. 1. Permetezőberendezés, jellemezve az­által, hogy a víz hozzávezetésére helyt­állóan vagy elmozdíthatóan elrende­zett vízcsatorna szolgál, amely pieMtt helytálló vagy áthelyezhető, az öntö­zendő parcella két oldalán végigfutó sinek vannak elrendezve, melyeken a a parcellát áthidaló futódarúszerű, a szitacsöveket és a vizet a hosszcsator­nából a szitacsövekbe szállító szi­vattyút hordó kocsi fut, amelynek mo­tora nem csupán a szivattyút, hanem a kocsit is hajthatja. 2. Az 1. alatt igényelt permetezőberende­* zés foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a kocsi mindegyik kereke külön forgózsámolyon van elrendezve, ill. függélyes tengely körül elfordít­ható és hogy a parcella végein, annak hosszirányára merőleges sinek és ezek­nek a parcellák hosszirányában futó sínekkel való kereszteződéseinél for­gatókorongok vannak elrendezve. 3. Az 1. alatt igényelt permetezőberende­zés foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy az állandó vagy áthelyez­hető vízcsatorna egyszersmind a futó­kocsi számára sin gyanánt is szolgál. » " "p (1 rajzlap melléklettel.) •AUAS «É8ZvéN> TÁRSA8Á0 NYOMDÁJA eU0APC8TVN \

Next

/
Thumbnails
Contents