68748. lajstromszámú szabadalom • Hydraulikus áttétel

Megjelent 1916. évi március hó 10-én. MAGY. gftg KIR. SZABADALMI j||j| f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68748. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Hydraulikus áttétel. LENTZ HUGÓ MÉRNÖK BERLIN-HALENSEEBEN. A. bejelentés napja 1914 október hó 17-ike. Elsőbbsége 1913 október hó 18-ika. Az erőátviteli célokra szolgáló, ismert > hydraulikus áttételeknél, melyek betokozott gépekből vannak összeállítva, az áttételnek hatásfoka az elméleti számításokkal meg­állapított hatásfoknál jóval kisebb, minek oka a csatornáknak többé-kevésbbé kom­plikált vezetésében és azoknak irányválto­zásaiban rejlik. A jelen találmányt képező hydraulikus áttétel, mely első sorban turbinás hajóknak turbina- és propellertengelyeközé iktatott át­tétel gyanánt használható, az ismert ily áttételekkel szemben azáltal tűnik ki, hogy a hajtó folyadék az összes részek külön­leges elrendezése következtében normális üzemben vagyis az előremenetnél az átté­telnek csatornáiban igen egyszerű áramutat és változatlan áramlási barántmetszetet talál, ami az ily áttételeknél egyáltalában elérhető legkedvezőbb hatásfoknak elérését teszi lehetővé. Ezen áttételnek egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra az áttételnek metszete a 2. ábrának 1—1 vonala szerint. A 2. ábra az áttételnek hosszmetszete. A találmányt képező hydraulikus áttétel •az (A, A') szivattyúk csoportjából (2. ábra) és az ennek tengelyével párhuzamosan el- i i rendezett tengellyel biró (B) motorok cso­portjából " áll, melyek a (H, H', I) betét­szekrényeknek közvetítésével vannak a közös (C) tokba szerelve. Az (A, A') szi­vattyúk csoportja a (D) turbinatengelyre és a (B) motorok csoportja az (F) propeller­tengelyre van fölszerelve; az áttételnek más foganatosítási alakjainál azonban a (D) és (F) tengelyek a turbina- illetve a propeller­tengellyel kapcsolható külön tengelydarabo­kat képeznek. A szivattyúcsoport két egyszerű hatású (A, A') szivattyúból áll, melyek közül a sebesség megfelelő szabályozásának lehe­tővé tételére az (A) szivattyú kétannyi folyadékot szállít, mint az (A') szivattyú. A mótorcsoportot egyetlen gép alkotja. A szivattyúk és a mótor betokozott gépek gyanánt vannak kiképezve, melyek forgó részének agyában sugárirányban eltolható és vezető görgők segélyével oldalt alkalma­zott excenterhornyokban vezetett lapátok mozognak. Az (A, A') szivattyú- és a (B) mótor­csoport között (1. ábra) a (K, L) vezér­tolattyúk vannak elrendezve, melyeknek tengelyei a szivattyú- és a mótorcsoportnak tengelyeivel ugyancsak párhuzamosak. A i (K, L) vezértolattyúk egyszerű forgó tolaty-

Next

/
Thumbnails
Contents