68663. lajstromszámú szabadalom • Készülék fémtartalmú porszerű anyagnak kénmentesítésére és és zsugorítására fúvatás által

Megjelent 1916. évi február hó 29-én. MAGY. ffe* KIR. SZABADALMI jEgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6866B. szám. XII/d. OSZTÁLY. Készülék fémtartalmú porszerű anyagnak kénmentesítésére és zsugorítására íúvatás által. METALLBANK UND METALLURGISCHE GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT CÉG M/M FRANKFURTBAN. A 43039. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1915 április hó 3-ika és elsőbbsége 1914 április hó 4-ike. Jelen találmány tárgya a 41376.. 43039. | 49711. számú szabadalmakban védett ké­szülékek sajátszerű foganatosítási alakja. Az említett szabadalmakban védett készü­lékeknek egy a gyakorlatban bevezetett fo­ganatosítási alakjánál az érctartónak ros­tély gyanánt kiképezett feneke összefüggő fölületet képez, amelyről az agglomerátu­mot olyként távolítják el, hogy a fölületet egy szorosan fölötte elrendezett ekével szemben mozgatják. Ezen ekeszerü leszedő a legtöbb esetben jól vált be, azonban a zsugorítandó anyag bizonyos fajainál mű­ködése némileg megbízhatatlan. A találmány szerint az eke alkalmazását elkerülhetővé akarjuk tenni. A rajzban a találmány tárgyának két fo­ganatosítási alakja van föltüntetve, neveze­tesen 1. ábra az egyik foganatosítási alak alap­rajza, 2. ábra pedig ennek oldalnézete, részben "metszve. 3. ábra részlet, 4. ábra pedig az 1. ábra (z, z) vonala szerinti metszete. 5. ábra egy érctartószakasz nézete, a fel­billentés pillanatában. 6. és 7. ábra egy másik foganatosítási alak alaprajza és oldalnézete részben metszve. Az 1—5. ábra szerinti foganatosítási alak gyűrűalakú és az egyes (a) érctartószaka­szokat egy forgatható keret hordja. Ezen keret két koncentrikus gyűrűalakú (c, d) tartóból áll, melyek a csapok tartására (e> csapágyakkal vannak ellátva, amidőn is a külső gyűrű (e)-vel, a belső pedig (d)-vel vari jelölve. Ezen gyűrűk az (f) és (g) pályák fölött fekszenek, amelyek a gyűrűket éj az ezek által hordott részeket alátámasztják, (h) golyók görgők, vagy egyébb antifrikcióa szerkezetek iktathatok célszerűen a gyűrűk és az ezeket hordó pályák közé. A suga­rasan elrendezett (i) szélvezetékek, melyek egyidejűleg önmagábanvéve ismert módon tartócsapok gyanánt szolgálnak az érctartő részére, az (r) szélszekrényeket a közpon­tosán elrendezett (1) szélgyűjtőtérrel kötik össze, mely egy ventilátorral vagy más légszállítószerkezettel van összekapcsolva.

Next

/
Thumbnails
Contents