68545. lajstromszámú szabadalom • Rúgós hajtómű mechanikai gyújtók számára

Megjelent 1916. évi január hó ag-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 68545. szám. XIX/o. OSZTÁLY. Rúgós hajtómű mechanikai gyújtók számára. RHEINISCHE METALLWAAREN- UND MASGHINENFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1915 január hó 14-ike. Elsőbbsége 1914 február hó 6-ika. A jelen találmány rugós hajtómű me- | chanikai gyújtók számára, mely az ismert hajtóművekkel szemben azáltal tűnik ki, hogy a hajtórúgót, nem úgy mint eddig, egy spirális rúgó, hanem egy csavarrúgó képezi, melyre, ha az a lövedéknek tenge­lyében van elrendezve, a centrifugális erő esak igen kis mértékben hat. Ez a csavar­rúgó hpnger, kúp, csonkakúp vagy más for­gási test alakjában képezhető ki; célszerűen több, egymással konaxiálisan elrendezett csavarrúgó van alkalmazva, amikor is a 1 rúgóátmérő lehetőleg kicsiny lehet. Minthogy ezen rúgóban, az egymáson fekvő menetekkel biró spirális rugóktól el­térően, súrlódás nem lép föl, a rugót kenni sem kell; ha pedig több, egymással kon­centrikus rugót alkalmazunk, akkor ezeket igen kis térben lehet elhelyezni. Ez az utóbbi lehetőség azért fontos, mert egyet­len rétegben tekercselt rúgó esetében a rugót a gyújtó méreteihez képest túlságo­san hosszúra kellene készíteni, minthogy a rúgót képező drótszálnak bizonyos hosszú­sággal kell bírnia. Hogy a rúgóhosszúságot kisebbítsük, a rúgómeneteknek átmérőjét kellene nagyobbítani, ami ismét a centri­fugális erő érvényesülésére adhat okot. | A találmányt képező hajtómű a mecha­nikai gyújtóknál a pontosság és raktároz­hatóság tekintetében támasztott követelmé­nyéknek teljesen megfelel, mert a centrifu­gális erőnek hatása az elképzelhető leg­kisebb mértékre van csökkentve és a rozs­dásodásnak hatása ki van küszöbölve. Ezen hajtóműnél továbbá az ismert hajtóművek­nek a kenőolaj elgyantásodása által elő­idézett megakadása is ki van zárva, mert a hajtóműnek rugója kenőanyagot nem 1 igényel. A rúgónak harántmetszete és anyaga jelentőséggel nem bír és a rúgó egy vagy több darabban készíthető. A találmányt képező hajtóműnek egy fo­ganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra a gyújtónak hosszmetszete. A 2. ábra annak harántmetszete. A 3. ábra a rúgónak oldalnézete. A 4. ábra annak harántmetszete. Az 5. ábra a rúgónak hosszmetszete. A rajzban csak vázlatosan föltüntetett hajtóműnek rúgóját egy drótszál képezi, mely két egymással koncentrikus réteget képező menetekben van föltekercselve. A rúgó tehát bizonyos tekintetben két, egy-

Next

/
Thumbnails
Contents