68545. lajstromszámú szabadalom • Rúgós hajtómű mechanikai gyújtók számára

másba tolt, hengeralakú rúgóból áll, melyek azonban egymással összekötendők. A rúgét azonban más alakban pl. bordó vagy •csonkakúp alakjában is lehet kiképezni. ' A rugónak egyik (n) vége (3. ábra) a hajtókeréknek (f) tengelyéhez (2. ábra), má­sik (m) vége (3. ábra) pedig a (k) fölhúzó kerékhez (2. ábra) van kötve. A (k) fölhúzó .'kerék az (f) hajtótengellyel egy tetszőleges gátlómű útján van összekötve, melynek az a célja, hogy az (f) hajtótengely a hajtó­műnek lefutásánál ugyancsak csupán bizo­nyos számú fordulatot végezhessen úgy, hogy ha a gyújtó mint csapódógyújtó, ill. nagyobb lefutási időre van beállítva, mint amekkorát a gátlómű megenged, az időző­gyújtó működésnek nem indulhat, mert a hajtóművet a gátlómű már előbb megállítja. A föltüntetett foganatosítási alaknál a gátlóművet a máltai kereszt alakjával bíró s^h, g) gátlómű (2. ábra) képezi; lehet azon- ' ban természetesen más gátlóműveket is alkalmazni. így azon foganatosítási alaknál, mely általában egy vagy legalább gyakor­latilag csak egy fordulat után indul működés­nek, a gátlószerkezet egy, a fölhúzókeréken elrendezett és az (f) hajtótengelynek egy ütközőjével együttműködő pecek képezi. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Rugós hajtómű mechanikai gyújtók szá­mára, jellemezve egy, henger, kúp, csonkakúp vagy más forgási test alak­jában kiképezett, a lövedéknek tenge­lyével konaxiálisan elrendezett és így a centrifugális erő hatásának lehetőleg kis mértékben kitett csavarrúgó által. 2. Az 1. alatt igényelt bajtóműnek egy foga­natosítani alakja, jellemezve' egy, egy­máshoz koncentrikusan elrendezett csavarrugókból álló bajtórúgó által. (1 raj/.lap mellékleti! 1.) ?ALLA8 RÉSZVÉNY ÁRSA8ÁG NYOMOÁJI ÖUI A>-W» i

Next

/
Thumbnails
Contents