68168. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés körfűrészekhez

Megjelent 1915. évi október hó 11-én. MAGY. gA^ KIR. SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68168. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Védőberendezés körfűrészekhez. KÖNNYŰ DÁNIEL FŐGÉPÉSZ KOMÁROMBAN. A 65668. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 december hó 7-ike. A törzszabadalomban védett védőberen­dezés jellemző sajátsága az, hogy a kör­fűrész fölső részére borított, egyenesben vezetett védőkosár a fűrészhez hozzá­vezetendő munkadarab útjában lendít­hetően ágyazott emelővel kapcsolódik ugy, hogy a fűrészhez hozzávezetett munkadarab a lendíthetően ágyazott emelőbe ütközik, ennek segítségével a védőkosarat annyira fölemeli, hogy fűré­szelés közben a védőkosár nem érint­kezik a munkadarabbal, a fűrészelés vége felé- pedig a lendíthető emelő a munkadarabról lebillen és a védőkosarat a munkadarabra lebocsátja, miközben a fűrészt a bevezetési oldal felé hozzá­férhetetlenné teszi. Ennél a védőberen­dezésnél továbbá a lendíthetően ágya­zott emelő egymással párhuzamos két részből van összeállítva úgy, hogy fűré­szelés közben a vágási vonal a munka­darab egész hosszában látható. A gyakorlatban előnyösnek bizonyult a következő elrendezés : A lendíthetően ágyazott emelőt a védő­kosárhoz képest úgy rendezzük el, hogy a munkadarab bevezetésekor ez az emelő szabad végével a védőkosár bel­sejébe nyúlik be és a védőkosarat az ennek oldalfalai közölt ágyazott görgő segítségével emeli föl. A védőkosárral továbbá ismert ve­zetőberendezés van összekötve, amely a védőkosáron megerősített és a fűrész­korong síkjában lefelé nyúló lécből áll és amely a fűrész által a munkadarabba vágott hasítékba hatolva a munkadarab­nak biztos vezetést ad. Jelen találmány szerint ez a vezetőléc a védőkosáron el­állíthatóan van megerősítve és a munka­asztal lapján szintén elállíthatóan meg­erősített lemez hasítékában van függőle­ges irányban vezetve. A mellékelt rajzon az 1. ábra a javított védőberendezés fő­részeit oldalnézetben a munkaasztal met­szetével mutatja, a 2. ábrán a vezetőberendezés fölülné­zete és a 3. ábrán alulnézete van főltüntetve. (a) a munkaasztal, (c) a védőkosár, amely a (d) rudak segítségével van füg­gőleges irányban vezetve és a (g) csukló­rúd által a kiegyensúlyozó berendezés­sel van összekötve. A (j) rúd szabad vé­gén lendíthetően. ágyazott (k) emelő len-

Next

/
Thumbnails
Contents