68168. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés körfűrészekhez

gési tengelye úgy van elrendezve, hogy a (k) emelő szabad vége a (B) munka­darab bevezetésekor a (c) kosár belse­jébe hatol be és a kosarat az ennek oldalfalai között ágyazott (n) görgő se­gítségével emeli föl. A (k) emelő szabad végének mellső szélén az (y) fogazás van kiképezve. Az (m) merevítő rudak hátsó meg­hosszabbításán hasítékok és csavarok segítségével a derékszögalakú (p) vasléc van elállíthatóan megerősítve, amely az (a) munkaasztalban kiképezett (u) hasí­tékon át a förészkorong síkjában lefelé nyúlik. Az (a) asztallap alsó oldalán az U-alakú (A) lemez van csavarok segítsé­gével elállíthatóan megerősítve és arra való, hogy a (p) lécet függőleges irány­ban vezesse. E végett a (p) léc függő­leges szára az (A) lemez (x) nyílásába nyúlik be. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 65666. 1. sz. szabadalomban védett védőberendezés foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a lendíthe­tően ágyazott (k) emelő a (c) védő­kosárhoz képest úgy van elrendezve, hogy a munkadarab bevezetésekor ez az emelő szabad végével a védő­kosár belsejébe nyúlik be és a védő­kosarat az ennek oldalfalai között ágyazott görgő segítségével emeli föl. 2. A 65666. 1. sz. szabadalomban védett védőberendezés foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a védőkosá­ron megerősített és a fűrészkorong síkjában lefelé nyúló, ismert vezető­léc elállíthatóan van a védőkosáron megerősítve és a munkaasztal lapján szintén elállíthatóan megerősített le­mez hasítékában van függőleges irány­ban vezetve. (1 rajzlap melléklettel.) - álla* riÉezvÉNYTARSAŐÁn WOMBAJA BU0APE8TB>

Next

/
Thumbnails
Contents