68078. lajstromszámú szabadalom • Önműködő sülyesztő- és zárófék emelőgépekhez

Megjelent li>15. évi szeptember »ió 15-én. MAGY. K1R. SZABADALMI gjfj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68078. szám. V/f. OSZTÁLY­Önműködő sülyesztő- és zárófék emelőgépekhez. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ESSENBEN. A bejelentés napja 1915 január hó 4-ike. Elsőbbsége 1914 február hó 4-ike. A jelen találmány tárgya emelőgépek­hez való, különösen egyszerű építési mód­jával kitűnő önműködő sülyesztő- és záró­fék, mely a tehernyomaték forgató irányá­nak megváltozásakor is hatásos marad. A mellékelt rajzon: az 1. ábra egy olyan kötéldobos emelőmű függélyes hosszmetszete, mely a találmány tárgyának egy foganatosítási példáját ké­pező sülyesztő- és zárófékkel van ellátva, míg a 2. ábra annak az 1. ábra 2—2 vonala mentén vezetett metszete, jobbról nézve. Az emelőmű egy (A) kötéldobbal bír, mely a két (B) és (C) csapágyakban ágyazott (D) tengelyen szilárdan van megerősítve. Az (A) dobon két (E) és (El) teherkötél, melyekre pl. egy-egy szállítókosár van fölakasztva, úgy van elrendezve, hogy az egyik kötél fölcsavarodik az (A) dobra, midőn a másik arról lecsavarodik. A (C) csapágybak, fölső részében, lényegében hengeresen alkotott (Cl) féktok gyanánt van kiképezve, mely egy (c2) födéllel van elzárva. A (Cl) tok hengeres (c3) belső falára egy, kerületének egy pontján fölhasított, rugalmas (F) fék­szalag fekszik bizonyos fokú előfeszültség­gel. Az (F) fékszalag két vége, két, a (D) tengely két oldalán nyugvó (G) rúd segé­lyével, a fékszalagnak az (fl) hasítékkal diametrálisan szemköztfekvő részével össze van kötve. A (G) rudak két homlokoldalán, a (D) tengelyen, a (Cl) féktok belsejében, egy-egy (Dl), ill. (H) tárcsa vaa elrendezve. A (Dl) tárcsa szilárdan van a (D) tengely­lyel összekötve és két, egymással diametrá­lisan szemköztfekvő (d2) menesztőpecket ho'rd, melyek a két (G) rúd közt keresztül­nyúlnak. A (H) tárcsa a (D) tengelyen la­zán foroghatóan van elrendezve és két, egymással diametrálisan szemköztfekvő (hl) menesztőpecket hord, melyek kívülről a (G) rudakhoz támaszkodhatnak (2. ábra). Ez a (H) tárcsa továbbá egy, szintén a (D) ten­gelyen lazán foroghatóan elrendezett (J) fogaskerékkel van mereven összekötve. Ez a (J) fogaskerék egy kis (K) fogaskerékkel áll kapcsolatban, mely az emeiőműnek a (C) csapágybakon ágyazott és egy (k2) kézi forgattyúval ellátott (Kl) hajtótengelyen ül. A leírt berendezés működési módjának ismertetésére mindenekelőtt föltesszük, hogy a teher az (E) kötélre hat úgy, hogy az (A) kötéldob, a teher húzó hatása alatt, az (x) nyíl irányában (2. ábra) igyekszik forogni. Ekkor a (D) tengellyel mereven összekötött (Dl) tárcsa, (d2) menesztőpeckeivel, a (G) rudak belső oldalára támaszkodik. E rudak

Next

/
Thumbnails
Contents