68060. lajstromszámú szabadalom • Dugúhúzó emelőműködtetéssel

Megjelent li>15. évi szeptember »ió 15-én. MAGY. g&v KIR. SZABADALMI JgS? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68060. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Dugóhúzó emeló'működtetéssel. JEZEK IGNAZ FÉMESZTERGÁLYOS WIENBEN. A bejelentés napja 1914 junius hó 8-ika. Jelen találmány ama ismeretes dugó­húzókra vonatkozik, melynél egy csavarhá­zon keresztül menő csavar lazán ráhelyezett, egyenesen vezetett fejjel van ellátva, melyet egy kézi emelő fel- és alámozgat, mimel­lett a csavar lefelé mozgásánál a dugóba való becsavarodás céljából forog, az emelő fölcsappantásánál pedig a csavar és a fej­rész megemeltetnek és a csavarház és a dugó a csavar forgatása nélkül velemenesz­•tetnek. Eme ismeretes dugóhúzók nem tud­tak nagyobb elterjedéshez jutni, minthogy a csavaron ülő dugó eltávolítása bonyodal­mas és terhes volt. Jelen találmány ezen hátrány kiküszöbö­lését célozza, amit a találmánj' értelmében azáltal érünk el, hogy a dugóhúzócsavart fölvevő csavarház a működtető emelő föl­•csappantásánál a dugónak a palackból való kiemelése után megakadályoztatik abban, hogy az emelő további fölfelé mozgásában -részt vegyen úgy, hogy az emelő tovább­mozgásánál a csavar forgattatik és a dugó­ból kicsavarodik, miáltal a dugónak a csa­varról való önműködő eltávolítását érjük el. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező dugóhúzó példakép vett foganatosí­tási alakjában az 1. ábrán lenyomott emelő esetében, a 2. ábrán részben fölcsappantott emelő­vel és a 3. ábrán teljesen fölcsappantott emelő mellett van föltüntetve, míg a 4. ábra a dugóhúzónak asztallapon vagy effélén való megerősítési módját mutatja. Az alsó végén kibővített, oldalt kivágott (I) résszel ellátott (2) hüvelyben két egy­mással átlósan szembenfekvő (3) hosszhasí­ték van elrendezve. A hüvely fölső keske­nyebb részében a (4) működtetőemelő van az (5) csapszög körül forgathatóan ágyazva. A (4) emelőnek lenyomott helyzetében való fölvételére a (2) hüvely megfelelően kivan vágva. A (4) emelővel a (6) csatlórúd útján a csavar fölső végére lazán fölhelyezett (8) fej vnn összekötve, mely a (9) csapszögek segélyével a (3) hosszhasírékokban egyene­sen vezettetik. A (7) csavar a (10) csavar­házon megy keresztül, mely ugyancsak két (II) csapszög vagy szemölcs segélyével van a (3) hosszhasítékokban el nem forgathatóan egyenesen vezetve. A találmány értelmében a (2) hüvelyen a (12) kiugrás vagy efféle van alkalmazva, melyhez a (10) csavarház a (4) emelőnek bizonyos középső helyzeténél ütközik, mi­által a csavarház további fölfelé mozgásá­ban meg van akadályozva.

Next

/
Thumbnails
Contents