68060. lajstromszámú szabadalom • Dugúhúzó emelőműködtetéssel

Használatbavételkor ismeretes módon föl­csappantott emelő mellett a hüvely alsó bővebb (1) részét a palackfejre helyezzük. Ha most a (4) emelőt lefelé nyomjuk, akkor a (8) fej a (7) csavarral és a (10) csavar házzal együtt lefelémozgattatik, míg utóbbi­nak (11) vezetőpeckei a (3) hosszhasíték alsó végéig nem értek, mire a csavar további lefelémozgásánál elforog és a (13) dugóba be­csavarodik. (1. ábra.) A (4) emelőnek erre következő fölcsappantásánál a (8) fej és a csavar ismét emelkednek és minthogy kez­detben a (10) csavarház is vele meneszte­tik. a csavar el nem foroghat úgy, hogy a dugó a palackból kihúzatik. (2. ábra.) Ha azután a (10) csavarbáz a (12) ütköző által a további fölfelémozgásban megakadályoz­tatik, az emelő egyedül a csavart fogja emelni, mimellett annak el kell forognia és ezáltal a csavarház alsó oldalán súrlódás által fogvatartott dugaszból kicsavavodik, (3. ábra), miáltal a dugasz a csavarról ön­működően eltávolíttatik. Vendéglőkben és más effélékben való hasz­nálatnál az ismertetett dugóhúzót alkalmas szerkezet segélyével asztallapon vagy ha­sonlón megerősíthetjük. Ez a szerkezet cél­szerűen a (15) asztallapon (14) lábak segé­lyével megerősített (16) sínből áll, melynek alsó végén a (2) hüvelyt körülfogó (17) gyűrű, fölső végén pedig a (2) hüvelyen megerősített (18) heveder vagy eféle van alkalmazva. SZABADALMI IGÉNY. Dugóhúzó, melynél az emelő által föl- és lefelé mozgatott, lazán fölhelyezett fej­jel ellátott csavar egyenesben vezetett csavarházon megy keresztül, azáltal jel­lemezve, hogy a (10) csavarház a (4) működtető emelő fölcsappantásánál a dugónak a palackból történő kihúzása után a csavarház (2) vezetékén alkalma­zott (12) kiugrásba vagy effélébe ütkö­zik és ezáltal az emelő további fölfelé mozgásában részt nem vesz úgy, hogy a csavar az emelő további fölfelé moz­gásánál a dugónak önműködő eltávolí­tása céljából forgattatik és a dugóból kicsavartatik. (1 rajzlap melléklettel.) MLI A£ RÉaZVÉNI 1ÁR8ASÁO <rOWDÁ.: A BUDAP&6 fV*

Next

/
Thumbnails
Contents