68048. lajstromszámú szabadalom • Javítás forgó mezőjű indukciós gépek kompoundálásában

Megjelent ti)15. évi szeptember hó 15-éu. MAGY. g|>| Iylii SZABADALMI kB? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68048. szám. VII/g. OSZTÁLY Javítás forgó mezőjű indukciós gépek kompoundálásában. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A 68046. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 február hó 24-ike és elsőbbsége 1911 március hó 21-ike. Oly forgó mezőjű indukciós generátor üzemében, amelynek sztátor- és rótor-áram­körei kollektorral vagy frekvenciaátalakító­val vannak egymáshoz kapcsolva, periódus­számát pedig beállíthatjuk vagy szabályoz­hatjuk, két oly jelenséget észlelünk, amely nem minden használati célra felel meg. Egyrészt a szolgáltatott váltakozó áram frekvenciája a rótor- és a sztátor-tekercse­lés közötti állandó értékű áttételnél szintén majdnem állandó; növekvő áramterheléssel csak igen kissé tér ki üres járási értéke felé már pedig gyakran, pl. motorok löké­seinek elhárítására, a terheléssel a frekven­cia nagyobb csökkentésére van szükség. Másrészt öngerjesztésű generátoroknál a gép főmezője terhelésekor kissé gyöngül, hasonlóan ahhoz a folyamathoz, amelyet az egyenáramú dynamóknál ismerünk és mint a forgómezőjű generátoroknál a törzsszaba­dalomban leírtuk. A mező gyöngülésének mértéke növekvő terheléssel, lényegileg a generátor szórásának nagyságától függ és kedvezőtlen esetben vagy erős túlterhelés­kor az öngerjesztés teljes megszűnését ered­ményezheti. De kedvező esetben is lehető­leg állandó generátormezővel kell dolgoz­nunk, oly célból, hogy hirtelen lökéseknél a mező elvesztésével szemben több biztosí­tékunk legyen. . A következőkben leírt találmány, amely a forgómezőjű indukciós generátornak mind mezőjére, mind pedig periódusszámára való kompoundálását célozza, mindkét föladatot megoldja. A kompoundálásra pl. az 1. ábra­beli elrendezésben a feszültségnek a sztá­tor- és a rótor-tekercsek közötti kölcsönös áttétele szolgál. Ebben az ábrában a (g) betűjel a forgó­mezőjű indukciós generátort, (t) pedig a periódusszám szabályozására szolgáló mfel­lékkörű transzformátort, végül (s) egy Bfcé­riestranszformátort jelent, amely utóbbi a sztátor és a rótor között a feszültség átté­telére és az energia kicserélésére szolgál., A szériestranszformátorban, két tekercs közötti energia-folyamat céljából oly ttiező­ről kell gondoskodnunk, amely idóben a munkaáram vektorainak irányára merőleges. Ez a mező, amelynek gerjesztéséről később lesz szó, a két tekercsben az (eB ) elektro­mótorikus erőt indukálja és pedig ellenkező irányban, ha a munkaáramot akkép vezet­jük a transzformátoron át, hogy egymást

Next

/
Thumbnails
Contents