67761. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3, 4, 5, 3.1, 4.1, 5.1 hexaaminoarzenobenzol előállítására

n nvptKp Xf > 'J Megjelent 1915. évi augusztus lió lö-én. MAGY. •SZABADALMI KIFT HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67761. szám. IV/h/2. OSZTÁLY. Eljárás 3, 4, 5, 31 , 41 , 51 hexaaminoarzenobenzol előállítására. C. F. BOEHRINGER & SÖHNE CÉG MANNHEIM-WALDHOFBAN. A 64817. sz. törzsszabadalom II. pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1913 március hó 26-ika és elsőbbsége 1913 március hó 4-ike. A 64817. l.-sz. törzsszabadalomban és aunak 67557. l.-sz. első pótszabadalmá­ban oly eljárásokat ismertettünk, melyek­kel a 4-amino-3.5-dinitrobenzol-l-arzinsavat 3.4.5. 3Í.41 . ö^hexaaminoarzenobenzollá ala­kírjuk át. Ezen eljárások szerint sikerül a hexaaminoarzenobenzollá való redukciót egyetlen műveletben végezni, anélkül, hogy a lehetséges közbenső termékek valamelyi­két elkülönítenék, amennyiben a dinitroar­zenil-avat a forrás hőmérsékletén kezeljük az illető redukálószerrel. Az ilyen magas hőmérsékleten végbemenő reakciófolyamat azzal a hátránnyal jár, hogy könnyen mel­léktermékek képződnek, melyek mint a hexaaminoarzenobenzol tisztátlanságai, annak a gyógyászatban való későbbi használata alkalmával káros befolyással lehetnek. Je­lentékeny előny volna az, ha a redukció alacsony hőmérsékleten volna végezhető, mikor is a melléktermékek képződése köny­nyebben elhárítható. Azt találtuk már most, hogy ez akkor sikerül, ha a redukciót foko­zatosan foganatosítjuk. A dinitroarzenilsavat először pl. 3.4.5-triaminobenzol-i-arzinsawá és ezt azután hexaaminoarzenobenzollá re­dukáljuk, vagy a dinitroarzenilsavat fosz­foros vagy alfoszforos sav segélyével (Berl. B. 27. [1894] 268. oldal; Ann. d. Chem. j 320. [1912.[ 301. oldal) a megfelelő nitrált ' arzenovegyületté alakítjuk át, mely viszont ] már most könnyen 3.4.5.31 .41 .51 -hexaami­! noarzenobenzollá redukálható. Példák. I. Redukálás a 3.4.5-triamonobenzól-l-arzin­savon át. i 30'7 gr. dinitroarzanilsavat 100 cm8 két­szer normál nátronlúg hozzáadása mellett 300 cm8 vízben oldunk. Az oldatot 0°—5«-ra lehűtjük és erélyes kavarás közben lassan­ként 200 gr. kristályos natriumhidroszulfltot adunk hozzá. A hőmérséklet kezdetben csaknem 30°-ig emelkedik és azután ismét sülyed. Ha az összes natriumhidroszulfitot az oldatba bevittük, akkor azt még körül­belül egy óráig rendes hőmérsékletnél ka­varjuk. Ezután a kevés állati szénnel kevert oldatot rövid ideig forraljuk, leszűrjük és 100 cm8 kétszer normál sósavat adunk hozzá. Lehűléskor a triaminobenzolarzinsav kis fehér tűk alakjában válik ki. Tisztítás céljából ezt a terméket célszerűen ecet­savas nátriumban oldjuk és hígított sósav­val ismét kiválasztjuk vagy ecetsavból ki­kriötályosítjuk. Az anyag forró alkoholban,

Next

/
Thumbnails
Contents