67649. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kerámiai masszáknak agyaghoz hasonló képlékenységűvé tételére

Megjelent 1915. évi julius hó 31-éu. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67649. szám. XVII/b OSZTÁLY. Eljárás kerámiai masszáknak agyaghoz hasonló képlékenységüvé tételére. DR PODSZUS EMIL TANlTÓ NEU-KÖLNBEN. A bejelentés napja 1912 május hó 7-ike. Elsőbbsége 1911 május hó 17-ike. A találmány tárgya eljárás tetszőlegesen alakított tárgyaknak tűzálló vagy kerámiái, különösen pedig olyan agyagokból való elő­állítására, melyek anyagot nem tartalmaz­nak. Mint ilyen anyagok tekintetbe jönnek a ritka földek, továbbá alumíniumoxid, kvarc, thoriumoxid, zirkonoxid és hasonlók, vala­mint ezek vagy más megfelelő anyagok keverékei. Míg az agyagtartalmú anyagokat nagy képlékenységük következtében különféleké­pen, pl. mint szívós pépet vagy folyékony masszát alakíthatjuk, mimellett a forma­darabot a formától könnyen külön lehet választani, addig az említett anyagokat sem az egyik, sem a másik módon sem sikerült formadarabokká földolgozni. Az új eljárás az eddigi kísérletektől fő­kép abban különbözik, hogy- a földolgozandó anyaghoz kötőanyagot adunk és hogy ez a kötőanyag kolloidális állapotban van. A'z új eljárás további lényeges jellemzője, hogy a kolloidális részecskék a földolgozandó masz­szákban tökéletesen egyenletesen osztatnak el és az alapanyagra nagy mértékben lera­kodni képesek. A kolloidáliö alapanyag egyenletes elosztása nagy nehézségeket okoz. Megkísérelték már oxidokat, pl. mag­néziát hidroxidokkal keverni, ezek a kísér­letek azonban nem adtak használható ered­ményeket, különösen nem sikerült a kivánt nagy képlékenységet elérni, minthogy tisz­tán mechanikai úton nem lehet eléggé benső, illetve egyenletes keverést létrehozni. Ezzel szemben meglepő módon ugyanezen anyagoknál a képlékenység magas fokát érhetjük el, ha a kötőanyagot különleges alakban visszük be az alapanyagba úgy, hogy tökéletesen benső és egyenletes el­osztás létesül. Ez a körülmény a jelen ta­találmány lényeges része. A kötőanyag ezen rendkívül finom és egyenletes elosztását azáltal érjük el, hogy a kötőanyagot az alapanyaghoz solállapot­ban adjuk hozzá és az egész masszát azután nagy mértékű őrlésnek vetjük alá. Az őrlést elkerülhetjük, ha a solt rend­kívül hígított állapotban alkalmazzuk és az alapanyagot finom por alakjában lassan ke­verjük hozzá. Ugyanezt még sokkal jobban és könnyebben elérhetjük, ha a kötőanya­got kolloidális finomságban magában az alapanyagban képezzük. Kötőanyagokként főkép a földolgozandó alapanyagok hidroxidjai jönnek tekintetbe, melyek az égetésnél redukáltatnak. Lehet természetesen valamely alapanyaghoz egy

Next

/
Thumbnails
Contents