67601. lajstromszámú szabadalom • Erjesztési eljárás stabilizált elektromos fémkolloidok katalitos erőinek növényi kivonatokkal kapcsolatos alkalmazásával

I Megjelent 1915. évi julius lió 27-én. í<J MAÖkY. SZABADALMI KIR. HIVATAL / SZABADALMI LEIRAS 67601. IV/b. OSZTÁLY. Erjesztési eljárás stabilizált elektromos fémkolloidok katalitos erőinek növényi kivonatokkal kapcsolatos alkalmazásával. BLUM RÓBERT VEGYÉSZ STUTTGARTBAN. A bejelentés napja 1914 március hó 3-ika. Elsőbbsége 1913 április hó 1-je. Ismeretes és a Gin, Comar & Go. párisi cég prospektusaiban részlelesen le van írva, hogy arany, ezüst, platina és más nemesíémkolloidok mérhető katalitos tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek segélyével, ha a megfelelő anyagokkal összehozatnak, az erjedési folyamatot megindítani és elősegíteni képesek. Ez az eset áll fönn, ha a fémkolloidok az erjedési folyadékokhoz vagy masszákhoz oldatok alakjában kevertetnek. A találmány értelmében az erjesztést azáltal befolyásoljuk, hogy az erjedés gerjesztőjére egyidejűleg növényi speci­fikumok, pl. melissa officinalis, phalland­rium, chininum sulfirikum stb. és fém­kolloidok útján hatunk. Ez az új eljárás azon az eddig isme­retlen megfigyelésen alapszik, hogy ha növényi specifikumokat fémkolloidokkal hozunk össze, ezek egymásra kölcsönö­sen behatnak és a közelükben lévő szer­ves testekre sugárzás által bizonyos be­folyást gyakorolnak. Amint hogy minden vegyi folyamat végeredményben az anyag legkisebb részecskéi közölt végbemenő kölcsönös behatásnak tekintendő, ugyanígy köl­csönös behatás létesül a kolloidális ne­mes fémek sugárzó anyagrészecskéi vagy elektrónjai és a növényi anyagok között is és ez a hatás akkor is bekövetkezik, ha a nevezett anyagokat azáltal hozzuk egymással benső érintkezésbe, hogy azo­kat folyékony állapotban egyenletesen valamely likacsos testbe inkorporáijuk. Az elektrónok között föllépő, egyszer indukált kölcsönös behatás tartósan megmarad és a közelben levő erjedő folyadékokra az illető test kezeléséhez használt anyagok mineműsége szerint többé-kevésbé erősen hat be. A jelen eljárásnál az élesztő azon szer­ves alkatrészei, melyek az erjedést léte­sítik, fiziológiailag befolyásoltatnak. Az egyes fémkolloidok katalitos haló­képessége különböző, így pl. az ezüst­kolloidé sokkal nagyobb, mint az arany­kolloidé és az az erjedési folyamat, me­lyet elektrargollal (ezüstkolloid) kezelt agyaglemez kisugárzásai által stimulál­tunk és siettettünk, azonnal lassítható és megakasztható azáltal, hogy elektraurol­lal (aranykolloid) kezelt lemezt hozunk az előbbi helyébe. Hasonlóképen módo­sítható a növényi anyagok hatása is. A növényi kivonatok rendszerint friss növényi részeknek a spagyria szabályai

Next

/
Thumbnails
Contents