67594. lajstromszámú szabadalom • Szigetelt golyós vagy görgős csapágy

Megjelent 1915. évi jtdins hó 455-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67594. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Szigetelt golyós vagy görgős csapágy. AKTIEBOLAGET SVENSKA KULLAGERFABRIKEN CÉG GOTHENBURGBAN. A bejelentés napja 1914 janius hó 23-ike. Elsőbbsége 1913 jalias hó 3-ika. Ismeretes, miszerint különösen gyorsan forgó elektromos gépeknél a csapágya­kon keresztQláramló szórási mező erős rövidzárlat-áramokat idéz elő, melyek az ágyat fölhevíthetik. Ha a rotor golyós- vagy görgőscsapágyakon van ágyazva, akkor ezen rövidzárlatáramoknak a golyók és a csapágygyfírűk közötti igen kicsiny érintkezési fölületen kell átáramolniok és ezáltal a nagy áramsűrűség folytán a golyók vagy gyűrűk elégését, illetve a csapágy gyors romlását idézhetik elő. Más esetekben is előfordulhat, hogy csap­ágyakon erős elektromos áramok men­nek át, mint például elektromos közúti vasútak csapágyai. Ezen hátrányok gá­tolják az ilyen csapágyak alkalmazását, s ezért ajánlották már e hátrányokat azáltal kiküszöbölni, hogy a külső csap­ágygyűrű és a csapágytok közé szigete­lést helyezzenek. Az ilyen" szigetelés azonban különösen golyós csapágyaknál sok kellemetlenséget idéz elő. Golyós csapágyaknál ugyanis az ágy szélességének lehetőleg csekélynek kell lennie; ezzel szemben azonban a szi­getelőanyagnak a megengedett fölületi nyomásra való tekintettel bizonyos fölü­lettel, vagyis bizonyos szélességgel okvet­lenül kell birnia. Axiális irányban eltol­ható csapágyaknál (vándorcsapágyaknál) még az a hátrány is mutatkozik, hogy a szigetelőanyag és az ehhez fekvő gyűrűk között a súrlódás túlságosan nagy lesz és a gyűrű ismételt eltolódásaikor a szi­getelőanyagot gyorsan lekoptatja és be­léje maródik. A jelen találmány célja e hátrányok elkerülése s esetleg axiálisan eltolódható olyan csapágy létesítése, melynél a szi­getelés nem sérül meg. A találmány lé­nyegileg abban áll, hogy a szigetelés és a legközelebbi csapágygyűrfí Között egy fémes hüvelyt vagy hasonlót rendezünk el, amelyen a csapágyűrű nyugszik és esetleg el is csúszhat. Ezen hüvely könnyen készíthető hosszabbra, mint a csapágy­gyűrű szélessége úgy, hogy a csapágy nyomás a szigetelőanyag nagyobb fölü­letére osztható el, mint ha a gyűrű köz­vetlenül feküdne a szigeteléshez; ezáltal a szigetelés túlságos megterhelését elke­rüljük. A találmány néhány példája a csato't rajzon van föltüntetve. 1. és 2. ábra szigetelt külső gyűrűvel biró^

Next

/
Thumbnails
Contents