67316. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Meg-jelent 1915. évi junius hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67316. szám, XX/c OSZTÁLY. Rugalmas kerék. BALLARE ANDREA MECHANIKUS TURINBAN. A bejelentés napja 1914 január hó 27-ike. A találmány oly rugalmas kerékre vo­natkozik, amelynek talpa az aggyal ket­tős kúpos csavarrugók útján van össze­kötve, ahol ezen rugók oly elrendezéssel bírnak, hogy állandóan nyomásra vannak igénybe véve és egyrészt a talppal, más­részt pedig az aggyal való összekötteté­sük folytán rugalmas közlőművet képez­nek a forgó mozgás átvitelére. A találmány szerinti rugalmas kerék­nek egy kiviteli alakját példa gyanánt a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a kerék oldalnézetét és részle­ges metszetét, a 2. ábra fölső része a kerék végnézetét, alsó része pedig az egyik rúgószerkezet hosszmetszetét mutatja. A föltüntetett kivitelnél az (1) koszorú a (2) karima útján egy (3) talppal van összekötve, amelyre (4) vas- vagy gumi­abroncs van szerelve. Az (1) koszorú to­vábbá két, tetszőlegesen megerősített (5) pofát hord, melyek a kerék oldalait tel­jesen elzáró (6) külső lemezekkel vannak lefödve. A két (5) pofa között foglal he­lyet a (7) kerékagy, mely U-szelvényű gyűrű alakjával bír. A (7) gyűrű falaiba (8) lyukak vannak vágva a (10) korongok (9) csuklócsapjai számára, ahol ezen korongok átellenes lapjaira a rugók támaszai gyanánt szolgáló (11, 11') tárcsák feküsznek. Mindegyik (10) korongon egy (12) hü­vely halad át, melynek végén gyűrűs ka­rima van kiképezve és ezen karima át­ellenes oldalaihoz a (11, 11') tárcsák tá­maszkodnak. A (12) hüvely belsejében a (13) dugattyú csúszik anélkül, hogy abból kiléphetne a hüvelyből kinyúló (14) du­gatlyúrúd (15) gyűrűs lépcsővel bír, amely a reátámaszkodó (11') tárcsát az egyik irányban magával viheti. A (12) hüvely szabad vége az (1) ko­szorúval csuklósan van összekötve, pld. a (16) harántcsap segélyével, mely az (1) koszorú belső (17) karimába van ágyazva. A (18) csavarrúgó a (16) csuklócsap és a (11) tárcsa közé van helyezve bizonyos feszültséggel, míg a másik (18') rúgó ugyanilyen módon a (11') tárcsa és a (14) rúd végére csavarolt (19) fej kőzött fek­szik megfordított helyzetben. Több ilyen szerkezet alkalmazásával rugalmas kapcsolatot létesíthetünk az (1) koszorú és a (7) kerékagy között, melybe a (10) korongok (9) csuklócsapjai vannak ágyazva. Minthogy ez a kapcsolat egy­úttal csuklós is, az agy a koszorúhoz ké-

Next

/
Thumbnails
Contents