67273. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tápvízelőmelegítők, gőztúlhevítők és más hasonlók számára a füstgázok vezetésének szabályozására

. Megjelent 1915. évi junius hó 34-én. MAG*. ^ KIR. szabadalmi jbn hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 67278. szám. II/c. OSZTÁLY. Berendezés tápvízelőmelegítők, gőztúlhevítők és más hasonlók számára a füstgázok vezetésének szabályozására. rényi artúr okl. gépészmérnök budapesten és schulz r. max mérnök braunschweigban. A bejelentés napja 1914 január hó 5-ike. A jelen találmány tárgya berendezés tápvíz­előmelegítők, gőztúlhevítők és más hasonlók j számára a füstgázok vezetésének szabályozá­sára. Ismeretesek oly berendezések,melyeknél a füstgázcsatornába zegzúgalakban haladó füstgázáram létesítése céljából váltakozva a fenéken és a tetőn válaszfalak vannak beéépítve. E válaszfalak hátránya, hogy az átáramlási keresztmetszeteket üzemközben nem lehet a mindenkori rostélyigénybevétel, vagy ami ugyanaz, a rókatorokból kilépő füstgáz mennyisége szerint szabályozni. A találmány szerinti berendezésnél ezen hátrányok ki vannak küszöbölve. Lényegé­ben a találmány abban áll, hogy a füstgáz­áramot terelő válaszfalak síkjában több, a füstgázcsatornát keresztben átszelő tengely körül elforgatható csappantyú van elren­dezve, melyek kívülről egyenként vagy csoportosan oly módon vezérelhetők, hogy a csatorna keresztmetszete a teljes zárástól a nyitásig minden közbeeső nagyságra be­állítható. A mellékelt rajzon a találmány tárgya egy példaképeni foganatosítási alakjában van föltüntetve. A (k) füstcsatornába beépített tápvízelő- i I melegítő vagy gőztúlhevítő (e) csőelemek J közé az I, II, III válaszfalak vannak be­építve. Az ezek által szabadon hagyott füstcsatorna keresztmetszetben a csatornát átszelő (b) tengely körül elforgatható (a) csappantyúk vannak elrendezve. E (b) ten­gelyek, a rajzon föl nem tüntetett módon, a füstcsatorna oldalfalán vannak kivezetve ós kulcsok, emeltyűk vagy más hasonlók segélyével elforgathatok. Célszerű a csap­pantyúkat csoportonként összefoglalva, egy­egy ily csoportot kényszermozgásúan kívül­ről vezérelni. E célból a, csappantyúk (b) tengelyén egy vagy több helyen a (c) emeltyűkarok vannak fölerősítve, amelyek a (d) rudakkal vannak egymással összekötve. Utóbbiak az (f)" vonószervek segélyével, egyébként tetszésszerinti módon, kívülről hozhatók a zárásnak megfelelő helyzetbe. A nyitás a csappantyúk önsúlya alatt megy végbe, ha az (f) vonószervek húzóhatása megszűnik. Az össze3 csappantyúkat leg­célszerűbben egy helyről vezéreljük. Ha a csappantyúk egymáson fekszenek, úgy teljesen zárt válaszfal keletkezik; ha az összes csappantyúk zárva vannak, a füstgáz zegzúgban áramlik a csatornán át.

Next

/
Thumbnails
Contents