66881. lajstromszámú szabadalom • Béltisztítógép

Megjelent 1915. évi április hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66881. szám. XI/f. OSZTÁLY­Béltisztitógép. NÁGELE HERMANN MÉRNÖK STUTTGARTBAN. A bejelentés napja 1913 október hó 8-ika. A találmány tárgya .belek tisztítására szolgáló gép, amely az ismertekkel szem­ben különösen nagy teljesítőképessége által tűnik ki és pedig úgy a tisztítás alapossá­gát, mint pedig a belek kímélése mellett a tisztítás gyorsaságát illetőleg, mimellett ugyanaz a gép az összes bélfajtábnak, úgy a legvékonyabbaknak, mint a legvasta­gabbaknak tisztítására használható. A belek tisztítására kések szolgálnak, amelyeken a belet egy hengerpár vezeti el. Ez a hengorpár a belet keresztülhaladása közben ki is sajtolja, míg a kések azt mind-, két oldalon egyidejűleg tisztítják, oly módon, hogy a rája tapadt szennyet és nyálkát le­kaparják. A hengerek eközben támasz gya­nánt szolgálnak a kések számára. A belet az egyik szállító henger, valamint a henger forgásirányában hozzáfekvő első kés között vezetjük keresztül és ezáltal az egyik pél­dául a fölülfekvő oldalon megtisztítjuk, mire a bél hátulról a második kés fölött és innen a kés és a másik szállítóhenger között fut el úgy, hogy a bél ugyanazon menetben a másik oldalon is megtisztíttatik. A második késtől a bél a két, utánaengedő nyomással egymásraszorított henger között vezettetik el, amelyek azt továbbszállítása közben kisajtolják. Ezáltal a bél úgy kívül­ről mindkét oldalán, mint pedig belülről a gépen való egyszeri keresztülhaladás köz­ben megtisztíttatik. A gép emellett kézzel vagy pedig erőhajtással működtethető. A szállítóhengerek újszerű módon vannak hornyolva és pedig a hornyolás tengely­irányban futó, meghatározott alakú és el­rendezésű hosszhornyokból áll. így például ezen hornyok szélessége csekélyebb, mint a közöttük fekvő mező szélessége, ami által a bél részére oly nagy fölfekvési* fölület áll rendelkezésre, hogy még a legvékonyabb bél is biztosan továbbvittetik. Továbbá a mélyedések nem terjednek ki a hengerek egész szélességére, hanem meg vannak szakítva, valamint egymáshoz képest eltol­tan vannak elrendezve úgy, hogy a haránt­irányban bürük keletkeznek, amelyek a hengeren fekvő késeknek a behatolását és ezáltal a tisztítandó beleknek megsértését kizárják. A kések mindegyike külön kapcsolható ki úgy, hogy adott esetben egy késsel is dolgozhatunk és e célból a második kés úgy azon az oldalon, amelyen a bél hozzá­fut, mint pedig azon az oldalon, amelyen távozik, éllel van ellátva. Az első kés a másodikkal célszerűen beállítható módon olykép van összekötve, hogy megemelésé-

Next

/
Thumbnails
Contents