66785. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartályok előállítására

Megjelent 1915. évi április hó 311-én . MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66785. szám. Xlll/a. OSZTÁLY. Eljárás tartályok előállítására. SHEVLIN WILLIAM CHARLES GYÁROS CHICAGÓBAN. A bejelentés napja 1914 junius hó 25-ike. A jelen találmány tárgya papirosból, vagy efféle anyagból készült tartály, mely alkalmas szerrel van átitatva, hogy le­vegő, nedvesség vagy folyadék annak fa­lán át ne hatolhasson. Az így előállított tartályok folyadékok vagy más oly anya­gok fölvételére alkalmasak, melyeket bár­mily okból levegő, nedvesség vagy folya­dék hatásának nem óhajtunk vagy nem szabad kitenni. Paraffin alkalmazása papirosnak víz­állóvá tételére már ismeretes. Kielégítő eredmények elérésére azonban a papi­rost vagy efféle anyagot alaposan és egyenletesen kell a paraffinnal átitatni és nemcsak egyszerűen bevonni, mivel a bevonat nem alkot a papirossal egységes strukturát úgy, hogy könnyen reped, tö­redezik és elszakad. A paraffinnal átitatott papix-os tudva­levőleg elveszti szilárdságát és még a paraffin keményebb fajtái is kisebb­nagyobb mértékben zsírtartalmúak, mi­által por lerakódására adnak alkalmat. A paraffin zsírtartalma azonkívül kizárja a tartályra való nyomatást és vignetták fölragasztását is. Nagy nehézségekbe ütközik valamely tárgynak ragasztószerrel való ellátása és egyúttal paraffinnal való átitatása, mivel a ragasztószer úgy önmagában, mint a lekötendő tárgyon bizonyos nedvességet igényel, mely a paraffin folytán nincs jelen. Paraffinnal átitatott papiros nem ragasztható sikeresen és ha a ragasztó­szert paraffinnal való átitatás előtt rak­tuk föl a papirosra, akkor az átitatás folytán elveszti hatályosságát. A jelen találmány tárgyát alkotó el­járás lényege már most az, hogy egy tar­tályt átitatott béléssel látunk el úgy, hogy a tartály külső rétege emellett átitatlan marad. A találmány további célja az, hogy a külső, burkoló réteg és az átita­tott bélés között oly egyenletes össze­köttetést létesítsünk, mely a bélést a bur­kulóréteggel egységes egésszé alakítja. Az 1. ábra a találmány szerinti eljárás út­ján előállított tartály harántmetszete. A 2 ábra tartály külső rétegének vagy első menetének perspektivikus képe, mely a rögzítést elősegítő kapcsokkal van összefogva, míg a preparált bélés spirál­szerűen van göngyölítve és részben ki van húzva. A 3. ábra a tartály előállítására alkalma­zott szalag főiülnézete. A tartály előállítására alkalmazott (4)

Next

/
Thumbnails
Contents