66761. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szines lemezek előállítására magnézia- klórmagnézium- cementből

Megjelent 1915. évi március hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66761. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Eljárás színes lemezek előállítására magnézia-klórmagnézium-cementből. DR KÖNIG EGON VÁROSI TISZTVISELŐ GRAZBAN. A bejelentés napja 1914 március hó 10-ike. Elsőbbsége 1913 április hó 9-ike. A magnézia-klórmagnéziuracementből (So­rel-cementből) valamely töltőanyaggal elő­állított műkőlemezeknek az a hátrányuk, hogy ezen cement higroszkopos tulajdon­sága következtében nedvessé válnak és rö­videsen megvetődnek. Tartós műkőlemezek ezért ezen anyagból eddig előállíthatók nem voltak, legkevésbbé pedig nagy lapok, me­lyek bútorok burkolására, vagy belső helyi­ségek falának díszítésére szolgáló lemezek gyanánt alkalmazhatók volnának, A jelen találmány tárgya már most olyan eljárás, amely magnézia-klórmagnéziumce­mentből tartós lemezek előállítását teszi lehetővé. Az eljárás foganatosítása céljából ismert módon, üvegből, mázas anyagból vagy más efféléből álló alaplemezt alkal­mazunk, amellyel keret áll szilárd össze­köttetésben, amely az alaplemezzel együtt az öntőformát alkotja. A találmány már most abban áll, hogy a cement lekötése után az öntvényt a kerettel és alaplemez­zel együtt vízfürdőbe helyezzük. Ezen ke­zelés a lemezek utólagos megvetődését meg­akadályozza. A lemezek 20°-tól -j- 80°-ig ter­jedő hőmérsékleteket bírnak el, .anélkül, hogy alakjuk változást szenvedne. A víz­fürdőbe való helyezés továbbá, amelynek behatására a lemez a formától tisztán el­válik, lehetővé teszi, hogy reliefmintákat befejezett alakjukban állítsunk elő, és hogy az efféle lemezeket mechanikai megmun­kálás nélkül a színhatások előidézésére szükséges utókezelésnek vethessük alá. A leemelt lapot szárítás után a díszített fölü­letén fémsó-oldattal vonjuk be, amire azután célszerű azt paraffint, stearint, viaszt, vagy más effélét tartalmazó pásztával ledörzsölni. Hogy a relieflemezeknél kettős színhatáso­kat érjünk el, végül a relief mélyedéseibe, fémsókkal való kezelés után, rögzítő oldat­tal, mint pl. króm-enyvoldattal kevert alap­festéket viszünk be. A mellékelt rajzon a találmány szerinti eljárás foganatosítására szolgáló, magában véve ismert készülék látható fölülnézetben, illetve hosszmetszetben. A jól letisztított, üvegből, mázas anyag­ból vagy másefféléből álló (a) alaplemezre, amely sima lehet, vagy negativrelieffel le­het ellátva, szétszedhető (b) fakeretet he­lyezünk oly módon, hogy ez az (a) alaple­mezzel elmozdíthatatlanúl legyen összekötve. A (b) keret belső fölületét szappanoldattal itatjuk. Az Így előkészített formába töltjük a cementet. Ezt a cementet célszerűen úgy állítjuk elő, hogy 1 rész égetett, őrölt mag­néziát két rész töltőanyaggal, pl. finom kő-

Next

/
Thumbnails
Contents